Medarbetarwebben

Bild & video

Hur kan du på bästa sätt lyfta fram ditt budskap med hjälp av bild? Är det kanske läge att använda sig av rörlig bild för att skildra verksamheten? Vill du ta bilderna eller filma själv?

Budget, tidsbegränsning och hur bildmaterialet ska användas är exempel på olika faktorer som styr, och det finns olika lösningar att välja mellan beroende på ambitionsnivå.

personer_gdpr_750px.jpg

GDPR och SLU:s bild-/videomaterial

Vid SLU samlar vi in mängder av personuppgifter i form av bild, video och tillhörande information i form av namn, yrkestitel, verksamhetsort och organisatorisk hemvist. Detta material används sedan för att informera allmänheten om vår verksamhet.

Läs mer om GDPR:s påverkan på vår kommunikation