Varumärkesmanual

Senast ändrad: 12 mars 2021

SLU:s varumärkesmanual beskriver hur vi ska kommunicera vår verksamhet. Som ett stöd till varumärkesmanualen finns även en film, som visualiserar ramberättelsen och vår grafiska profil.

För att skapa förtroende behöver vi vara tydliga, hålla ihop som en avsändare och bygga relationer till våra målgrupper. Varumärket blir ett sätt att samla hela SLU under en gemensam, och därmed kraftfull, helhet. Syftet är att vi ska tala med en gemensam röst och uttrycka oss på ett sätt så att våra mål, vår identitet, vår position och våra värderingar blir glasklara för den vi möter.

Här finner du länkar till delarna i SLU:s varumärkesmanual: om byggstenarna i vårt varumärke, vår grafiska profil, stöd när du ska kommunicera SLU och kring formuleringar och budskap.

Sidansvarig: varumarke@slu.se