Typografi

Senast ändrad: 25 november 2020

Ett konsekvent användande av typsnitt bidrar till att stärka varumärket och göra kommunikationen tydligare. Vi använder oss av två sorters typsnitt. Främst en så kallad sans serif (utan klackar) i rubriker, ingresser och korta texter. Sans serifen sätter karaktär genom sina raka tydliga linjer. I längre texter avänds en serif (med klackar), då det är mer lättläst.

Profiltypsnitt

Profiltypsnitten ska alltid användas i första hand för marknadsföringsmaterial, trycksaker, skyltar, profilprodukter med mera.
Akzidenz Grotesk och Bembo kräver särskilda licenser som finns tillgängliga för dig som arbetar med kommunikation vid SLU. Ansök här: https://internt.slu.se/typsnittsbestallning 

  • Akzidenz Grotesk – rubriker, mellanrubrik och korta texter
  • Bembo – långa texter
  • Bickham Script – vid högtidligatillfällen. (Bickham Script måste du köpa in själv.)

Underleverantörer som gör marknadsföringsmaterial eller trycksaker för SLU på uppdrag av oss ska också använda dessa profilerande typsnitt. De får dock själva köpa in sina typsnittslicenser. 

Bastypsnitt

Bastypsnitten används till exempel i worddokument, e-post och powerpoint-presentationer. Arial – rubriker, mellanrubrik och korta texter Times New Roman – långa texter. Finns som standardtypsnitt i alla datorer, är tillgängliga för alla och lätta att använda.

Vikten av att vara en tydlig avsändare

Det är viktigt att du, när du kommunicerar i din roll vid SLU, gör det enhetligt och trovärdigt genom att ha en tydlig signatur. Till exempel är din e-postsignatur är en kvalitetsstämpel som verifierar din roll vid SLU. När hela e-postmeddelandet är igenkännligt, inte enbart från en person utan från olika medarbetare vid SLU, så underlättar det bland annat särskiljningen från spam. Det är därför beslutat av rektor vilket typsnitt som SLU ska använda i e-posthanteringen, alltså Arial som är default. 

 

Webbtypsnitt

Oswald, Roboto, Roboto Condensed – rubriker, ingresser och knappar Merryweather – brödtext. Webbens typsnitt är gratis att använda och går att hitta på exempelvis Google Fonts och Fontsquirrel.

Här kan du testa och få mer information om: OswaldRobotoRoboto Condensed och Merriweather.  

Fakta:

För att använda Bembo och Akzidenz Grotesk krävs särskilda licenser. För dig som är anställd vid SLU och arbetar med kommunikation av något slag finns licenser som SLU köpt in i opentype-format. Ansökan om att få dem installerade.

Sidansvarig: studion@slu.se