Riktlinjer logotyp

Senast ändrad: 25 november 2020

Placering logotyp

SLU:s logotyp ska ha en väl synlig placering i alla våra produkter. I trycksaker, som till exempel tidskrifter, ska den finnas på framsidan. Minsta storlek på logotypen är 9x9 millimeter.

SLU:s logotyp placeras i regel i övre vänstra hörnet. Minsta avståndet till sidans kant är logotypens frizon. Den kan placeras i linje med sidans marginaler.

Undantag från regeln om placering i övre vänstra hörnet är profilprodukter, skyltar, filmgrafik samt logotypen tillsammans med varumärkeslöftet.

Frizon

Runt SLU:s logotyp ska man lämna en frizon enligt bilden ovan. Innanför denna zon får andra objekt inte placeras, till exempel bilder eller text. 

Placering logotyp på platta

Plattan som logotypen ligger på placeras antingen en halv plattas bredd från vänsterkanten eller i linje med vänster­­marginalen.

Om bakgrunden är brokig kan logotypen läggas på en vit platta så att den syns tydligt. Placera plattan överst till vänster kant i kant enligt bilden ovan. Hämta färdiga filer här: 

Logotyp med verksamhet/organisatoriska namn

Ibland kan det vara viktigt att lyfta fram en viss verksamhet inom SLU, det kan vara en plattform, centrumbildning eller liknande. Använd då färdiga logotyper med infogade namn. Vid brokig bakgrund, använd logotypen på vit platta. Logotyp med organisatoriskt namn finns i två varianter, stående med det organi­sa­toriska namnet placerat under eller liggande med namnet till höger. Namnets längd styr utformningen. Kommunikationsavdelningen producerar de logotyper som behövs. 

Som avsändare tillsammans med andra parter

När vi är avsändare tillsammans med andra organisationer, myndigheter eller företag, i ett sammanhang på svenska, ska logotypen i dess grundutförande användas. Hämta hem logotyp i grundutförande 

I internationella sammanhang använder vi logotypen med vårt namn utskrivet på engelska. Hämta internationell logotype.

Vår logotyp i samarbete eller projekt

Ibland är SLU en part i samarbete med andra. Samarbetet kan vara ett nätverk, projekt eller infrastruktur, som drivs tillsammans med andra lärosäten eller organisationer. I dessa fall är SLU inte ensam avsändare utan en av flera. Då gäller följande: Använd logotypen i sitt grundutförande, den internationella logotypen används i de fall det är relevant. Tänk på att om det är många olika parter är det bättre att endast skriva ut aktörer­nas namn istället och inte använda logotyper. Om SLU är minoritetspart i ett samarbete gäller huvudmannens grafiska profil, men det ska tydligt framgå att SLU är en del i samarbetet.


Från v: SLU är huvudman | SLU jämbördig | SLU minoritetspart

  • Om SLU är huvudman ska det tydligt framgå att SLU är avsändaren och vår grafiska profil ska användas. Övriga par­ter visualiseras men på en sekundär plats.
  • Om SLU är en av två eller flera jämbör­diga parter ska SLU:s logotyp ex­poneras likvärdigt med de andra parternas logotyper. Om det är många olika parter är det bättre att endast skriva ut aktörernas namn istället för att använda logotyper.
  • Om SLU är minoritetspart i ett samarbete gäller huvudmannens grafiska profil, men det ska tydligt framgå att SLU är en del i samarbetet.

Vid större samarbeten mellan jämbördiga parter kan det ibland behövas ett nytt gemensamt varumärke. Ett exempel är Akademikonferens, som är gemensamt för SLU, Karolinska Institutet och Uppsala universitet

Sidansvarig: varumarke@slu.se