Medarbetarwebben

Bilden av SLU

SLU satsar på bred front för att öka kännedomen om och attraktionskraften hos oss som universitet. Bilden av SLU är ett projekt som ska stärka arbetet med hur vi hanterar, vårdar och löpande utvecklar vårt varumärke.

Utvecklingen av SLU:s varumärkesarbete planeras pågå under perioden 2016-2020 i projektform och drivs av kommunikationsavdelningen på uppdrag av rektor.

Loading…