SLU är du!

Senast ändrad: 24 maj 2017

Vad betyder jag i sammanhanget?

I ditt arbete vid SLU bidrar du till varumärket SLU. När du träffar andra människor i jobbet förmedlar du samtidigt en bild av SLU som universitet och arbetsplats. När du skickar e-post, deltar i posterutställningar, publicerar dig, deltar vid konferenser och möten och så vidare, bidrar du till bilden av SLU.

Om vi tillsammans lyckas förmedla en i grunden samstämmig bild av SLU ökar möjligheterna till framgång. Varumärkesmanualen är ett av redskapen i det arbetet. Det handlar om en helhet. Allt vi gör bildar ett intryck, bra eller dåligt.

Vetenskaplig publicering, utbildningens kvalitet, servicen i televäxeln och all annan kontakt SLU har med omvärlden skapar en bild hos mottagaren. Tillsammans bildar de olika delarna varumärket SLU – det talar om ”vem” SLU är.

Vad påverkar?

Hög samstämmighet i formspråk och innehåll bidrar till hög trovärdighet. Att vi signalerar på samma sätt genom enhetliga e-postsignaturer, brevmallar, kuvert gör avsändaren tydlig, och visar att vi är stolta över att representera vårt universitet.

Det innebär förstås inte att forskare behöver ha samma uppfattning i ett ämne!  Eller att alla SLU:s kampanjer ska ha samma utseende. Tvärtom försöker till exempel vissa kampanjer riktade mot blivande studenter medvetet ta ut svängarna, och utmana.

Varför är det viktigt?

Alla universitet arbetar i dag i en konkurrensutsatt värld, där vi söker attrahera studenter, doktorander, medarbetare och forskningsanslag i internationell konkurrens. Ju starkare varumärket SLU framstår, desto mer säkrar vi fortsatt framgång.

Varför berör det mig?

Medarbetarna och studenterna är SLU:s bästa ambassadörer. Det finns mycket att vara stolt över inom det universitet som på fyrtio år placerat sig i internationell toppklass.

Om SLU:s position stärks, betyder det att möjligheterna att nå framgång i kommande projekt, utbildningar och samarbeten ökar. I ett helhetsperspektiv tjänar vi på att samverka och stärka varandra i det gemensamma varumärket – tillsammans blir vi starkare.

Genom att följa de riktlinjer som finns i för SLU:s kommunikation kan vi medverka till att tydligheten, och därmed trovärdigheten, för SLU som varumärke ökar.

 

Sidansvarig: sara.arons@slu.se