Bokning utställningsmaterial Uppsala

Senast ändrad: 04 oktober 2022

Utställningsmaterial

Bokning

Villkor vid utlåning av utställnings- och expomaterial

SLU Service ansvarar för lagring och utlåning av utställningsmaterial och hanterar kontinuerligt inkommande bokningsönskemål.

Utlåning av material kan endast ske vardagar kl 8.30–15.30 och hämtning kan göras tidigast 48 timmar efter bekräftad beställning.

Uthämtning sker på nedan angiven adress.

Lånetiden är max 5 dagar och återlämning av material sker på utlämningsstället under öppettid, eller vid annan överenskommen tidpunkt.

Låntagaren ska hantera materialet med försiktighet och ha det under uppsikt under utlåningsperioden. Om skador på material eller emballage uppstår så att service i någon form behövs kontaktas utlämningsstället som ansvarar för reparation. Återlämning av material sker på samma adress som uthämtning.

Önskat material*

Uthämtning
SLU Service Uppsala
Besöksadress: Almas allé 8, 756 51 Uppsala (Servicecenter, Ulls hus)
Leveransadress: Godsmottagningen, Ulls gränd 1, 756 51 Uppsala
Telefon: 018-672788
E-post: grafiskservice@slu.se

Information om beställaren

Avsluta beställningen

De uppgifter som du registrerar här kommer att sparas i en databas hos SLU. Personuppgiftslagen, PUL, kräver att du först godkänner detta. Läs mer om behandling av personuppgifter på SLU:s webb på sidan Om webbplatsen, i sidfoten.

Kontaktinformation

Enheten för varumärke och kommunikationsplattformar
Kommunikationsavdelningen