Lånedekal till bil

Senast ändrad: 25 november 2020

När du använder bil i tjänsten finns möjlighet att låna dekaler med SLU:s logotyp att fästa på bilen. Det gör det möjligt att tydligt representera SLU med ett enhetligt uttryck.

Magnetdekalerna är kvadratiska och fästs enkelt på bilen. De kvitteras ut i servicecenter i Alnarp, Umeå och Uppsala.

Återlämning av dekaler sker på samma ställe som uthämtning.