Märkning av kläder

Senast ändrad: 08 februari 2022

SLU:s profil- och arbetskläder ska alltid bära universitetets logotyp och märkas i enlighet med den grafiska profilen. Hållbara kläder och hållbar märkning bidrar till att stärka varumärket.

Märkning av kläder

Logotypen ska alltid ha en väl synlig placering på kläderna på minst en plats. Placeringen av plaggets märkning är valfri. Ha alltid SLU:s grafiska profil i åtanke vid val av färger och hantering av SLU:s logotyp.

Tryck eller brodyr

SLU:s logotyp trycks eller broderas på plagget i någon av dessa tre storlekar:

Logotyp liten: 20 x 20 mm
Logotyp mellan: 55 x 55 mm
Logotyp stor: 150 x 150 mm

Tags

Märkning med separat tag, vävd med broderad logotyp som antingen sys fast på kläderna eller värms fast på plagget.

 

 

 

 

Ytterligare tryck

Klädesplagget kan även märkas med ytterligare tryck eller brodyr, utöver SLU:s logotyp, enligt följande:

Logotyp och organisationstillhörighet

När SLU:s logotyp kompletteras med en organisationstillhörighet, till exempel enhetsnamn, ska den som är mest relevant för målgruppen väljas. Namnet skrivs i typsnittet Akzidenz Grotesk och placeras under logotypen med en mellanliggande linje, alternativt till höger om logotypen. Kontakta kommunikationsavdelningen vid SLU för att erhålla vektoriserat tryckmaterial.

Färg för detta tryck: Svart, vit eller grå (40% svart), aldrig logotypens röda eller gröna färg.

Logotyp separat från eget tryck

Om man vill ha ett ytterligare större tryck för att det ska synas tydligt bör SLU-märkningen på plagget placeras separat. Exempelvis "Tekniker" stort på ryggen på en jacka och SLU-logotypen mindre på framsidans bröstficka. Om verksamheten har ett eget märke ska det alltid tryckas separat från SLU:s logotyp. Det egna trycket får aldrig använda logotypens röda eller gröna färg.

Personnamn räknas inte som organisationstillhörighet och trycks separat från SLU:s logotyp, alternativt kan en lös namnbricka användas.

Oavsett vilket alternativ man väljer ska SLU:s logotyp alltid finnas med på plagget.

Riktlinjer enligt SLU:s grafiska profil

SLU:s grafiska profil gäller även för profil- och arbetskläder. Ha den i åtanke vid val av färger och hantering av SLU:s logotyp.

Färgversionen av logotypen (den rödgröna) får endast användas om bakgrunden är vit. Är produkten vit bör logotypen i färg användas i första hand. Har produkten någon annan färg används svart, grå eller vit logotyp.

Runt SLU:s logotyp lämnas en frizon. Innanför denna zon får andra objekt inte placeras, till exempel bilder eller text.


Kontaktinformation

Enheten för varumärke och kommunikationsplattformar
Kommunikationsavdelningen