Platsannonser

Senast ändrad: 18 september 2019

Det är viktigt att hålla en enhetlig profil när vi platsannonserar.

Då vi ofta förekommer med flera platsannonser vid samma tillfälle finns det olika färger och illustrationer att välja mellan. Det ger ett starkare och tydligare intryck, vilket är till nytta för oss och den sökande.

I mallen väljer du sidmall med den illustration du vill ha. Du väljer sedan bakgrund – vit eller färgutsnitt i SLU:s färger – genom att tända eller släcka lagret ”Bakgrund”.

Mallar för tryck finns både för tidningsredaktioner och rekryteringsbolag, i olika format och kan anpassas efter olika spaltbredder. Mallar finns även för digital platsannonsering.

platsannons2_680.jpg
platsannons3_680.jpg
platsannons4_680.jpg
platsannons5_680.jpg
platsannons6_680.jpg
Sidansvarig: varumarke@slu.se