Wordmallar för dokumentation

Senast ändrad: 16 september 2020

Här hittar du SLU:s gemensamma dokumentmallar för Word-dokument, till exempel för beslut och brev. Mallarna är gjorda för Office 2010, men fungerar även i Office 2011,  2013 och 2016.

Om du har en SLU-dator/standard-PC är mallarna redan installerade i din dator.

 • Word 2010: Mallarna finns under Nytt > Mina mallar
 • Word 2013: Mallarna finns under  Nytt > Delad.

Om du inte har en standard-PC, eller om du har en Mac, kan du hämta mallarna från den här sidan. Installera dem sedan genom att följa anvisningarna i avsnittet Installera dokumentmallar i Microsoft Word.

En mallfil är en fil som skapar en kopia av sig själv när den öppnas.  När du öppnat filen, och därmed skapat kopian, sparar du den som en docx-fil.

 • dotx = mallfil
 • docx = dokumentfil

Bokstaven t i mallfilerna står för template, det vill säga mall på engelska.

Installera dokumentmallar i Microsoft Word

Mallfiler till Microsoft Word 2010, 2011 och 2013 har filändelsen .dotx eller .dotm. 

Om du har en SLU-dator/standard-PC

Mallarna är redan installerade i din dator.

Följ instruktionerna under Öppna och spara ett nytt dokument baserat på dokumentmallen.

Du kan också skapa och spara en egen dokumentmall. Följ då instruktionerna under Skapa egna Wordmallar.

Om du har annan dator än SLU-dator/standard-PC

Hämta mallarna längre ned på den här sidan och installera dem.

Det är viktigt att mallfiler är korrekt installerade.

Läs mer om att installera mallfiler genom att klicka på något av alternativen nedan.

Observera att mallarnas utseende och funktion kan variera något från användare till användare beroende på vilka anpassningar av datorn som gjorts.

Öppna och spara ett nytt dokument baserat på dokumentmallen

Öppna och spara ett nytt dokument baserat på dokumentmallen

Word 2013 (för Windows)

Öppna ett nytt dokument baserat på en SLU-mall

 1. Klicka på Arkiv > Nytt.
 2. På sida som öppnas, upptill på raden över ikonerna med Words egna mallar, finns en rad där det står Delad. Klicka på ordet Delad (Shared).
  Detta gäller bara om du inte skapat en egen mallmapp (Anpassade Office-mallar/Custom Office Templates). Se avsnittet Skapa egna Wordmallar.
 3. Välj önskad dokumentmall på den sida som öppnas.

Om du har gjort egna dokumentmallar står det inte Delad utan Anpassad installation.

Egna mallar sparas i mappen Anpassade Office-mallar/Custom Office Templates. Gemensamma SLU-mallar finns i mappen Personal.

Läs mer om egna dokumentmallar under Skapa egna Wordmallar.

Öppna ett nytt dokument baserat på en egen dokumentmall

 1. Klicka på Arkiv > Nytt.
 2. Klicka på ordet Anpassad installation (Custom).
 3. Välj mappen Anpassade Office-mallar (Custom Office Templates)
 4. Välj den fil du vill öppna en kopia av.

Mallfiler som har filändelsen .dotm innehåller makron. Klicka på knappen Aktivera innehåll för att aktivera makrona.

För att makrona i det nya dokumentet baserat ska fungera måste du välja filformatet Makroaktiverat Worddokument (*.docm) när du sparar filen första gången.

Detta gäller inte dokument baserade på gemensamma SLU-mallar. De sparas automatiskt med rätt filändelse.

Word 2010 (för Windows)

 1. Klicka på Arkiv > Nytt.
 2. Klicka på Mina mallar upptill i panelen som öppnas.
 3. Välj önskad dokumentmall i fönstret Nytt.

Mallfiler till Microsoft Word 2010 har filändelsen .dotx eller .dotm. Filer som har filändelsen .dotm innehåller makron. Klicka på knappen Aktivera innehåll för att aktivera makrona.

För att makrona i nya dokument ska fungera måste du välja filformatet Makroaktiverat Worddokument (*.docm) när du sparar dem första gången.

Du kan skapa och spara en egen dokumentmall. Följ då instruktionen under rubriken Skapa egna Wordmallar.

Word 2011 (för Mac-OS)

 1. Klicka på Arkiv > Nytt från dokumentmall.
 2. Klicka på Mina mallar.
 3. Välj den dokumentmall du vill öppna.

Mallfiler till Microsoft Word 2011 har filändelsen .dotx eller .dotm. Filer som har filändelse .dotm innehåller makron. För att makrona i nya dokument baserade på dem ska fungera måste du välja filformatet Makroaktiverat Worddokument (*.docm) när du sparar dem första gången

Word 2016 (för Mac-OS)

 1. Klicka på Arkiv > Nytt från dokumentmall. Egna mallar och Microsofts ligger i samma panel.
 2. Välj den dokumentmall du vill öppna.

Mallfiler som har filändelse .dotm innehåller makron och för att makrona i nya dokument baserade på dem ska fungera måste du välja filformatet Makroaktiverat Worddokument (*.docm) då du sparar dem första gången.

Skapa egna Wordmallar

När du en gång fyllt i dina uppgifter i ett malldokument för Word kan du spara detta som en egen mall. Då slipper du fylla i dina uppgifter varje gång du öppnar de gemensamma mallarna.

Word 2013 (för Windows)

Du behöver först ange var dina egna dokumentmallar finns lagrade:

 1. Öppna mappen ~\Dokument\Anpassade Office-mallar 
  (eng. ~\My Documents\Custom Office Templates).
 2. Klicka i adressfältet i Utforskarens ovankant. Då visas sökvägen till mappen.
 3. Kopiera sökvägen.
 4. I något av Office-programmen: Klicka på Arkiv > Alternativ > Spara och klistra in sökvägen i rutan Standardplats för personliga mallar (File > Options > Save respektive Default Template Personal Location).

Skapa en egen mall

 1. Öppna en kopia av dokumentmallen i fråga.
 2. Fyll i uppgifterna du vill ha förifyllda.
 3. Välj Spara som …
 4. Ge dokumentmallen ett namn. Ha gärna med det versionsnummer, som finns i namnet på den ursprungliga mallfilen. Då ser du lätt om det kommer en ny version av dokumentmallen.
 5. Gå till mappen ~\Dokument\Anpassade Office-mallar 
  (~\My Documents\Custom Office Templates).
 6. Spara filen.

Word 2010 (för Windows)

 1. Öppna en kopia av dokumentmallen i fråga.
 2. Fyll i uppgifterna du vill ha förifyllda.
 3. Klicka på Arkiv > Spara som.
 4. Ge dokumentmallen ett namn. Ha gärna med det versionsnummer, som finns i namnet på den ursprungliga mallfilen. Då ser du lätt om det kommer ut en ny version av dokumentmallen.
 5. Viktigt! Välj filformat Makroaktiverad Word-mall (*.dotm).
 6. Filen sparas automatiskt i mappen Templates (alternativt Mallar). I annat fall, skriv in %appdata%\Microsoft\Templates i adressfältet i dialogrutan Spara som och tryck på returtangenten för att komma dit. Klicka sedan på Spara.

Byta ut logotypen

Kopiera logotypen i sidhuvudet i en ny mall och klistra in den i din mall.

Vill du ha det egna institutionsnamnet eller motsvarande under linjen hämtar du din färdiga logotyp under hämta logotyper. Det filformat som fungerar bäst för logotypen i Word är .emf. Med png-format blir inte logotypen skarp i Word.

Gör så här för att konvertera .eps till .emf:

 1. Infoga eps-filen i Word.
 2. Spara dokumentet som docx.
 3. Byt filändelse från .docx till .zip.
 4. Packa upp zip-filen som innehåller mapparna _rels, customXml, docProps och word.
 5. Öppna mappen Word/Media och hämta filen image1.emf

Du kan också använda Illustrator för att spara som .emf men resultatet blir ibland bättre om du gör som ovan i Word.

Övriga dokumentmallar (rapporter)

Rapporter

För rapporter finns ingen officiellt fastställd SLU-mall, men du kan använda en av mallarna nedan.

 


Kontaktinformation

IT-stöd, tel 66 00: Frågor om mallarna och Word-support.

dokumentmallar@slu.se: Synpunkter, förslag och utvecklingsidéer som rör dokumentmallarna.

Sidansvarig: dokumentmallar@slu.se