Rapportmall A4 (Indesign)

Senast ändrad: 14 oktober 2020

Formatet A4 passar för längre textdokument med bilder och diagram. Används exempelvis för ramprogram, rapporter med mera. Mallen har styckeformat för rubriker, mellanrubriker, brödtext och så vidare. Den har även flera alternativ för omslag, som ligger i olika valbara lager.

Omslag med baksida och framsida.
Uppslag med insida av omslag och kapitelsida.
Uppslag med bilder i spalt.
Uppslag med helsidesbild och bild över två-spalt.
Sidansvarig: varumarke@slu.se