Mallar

Senast ändrad: 05 maj 2021

För dig som vill skapa ditt eget informationsmaterial har SLU har ett antal mallar för Indesign och Powerpoint. Det finns också Word-mallar för dokumentation.

SLU Repro kan mot ersättning hjälpa dig som inte använder Indesign att producera material.

Word

Powerpoint

Indesign

Checklistor för tillgänglighetsanpassning Indesign

Om du publicerar en pdf av en rapport eller vikfolder behöver den vara tillgänglig. Checklistan hjälper dig att hålla koll på alla moment för att åstadkomma detta. Checklistorna är anpassade till SLU:s indesignmallar för rapport A4 och folder.

Tips: Om du exempelvis behöver publicera en affisch på webben och den inte är tillgänglighetsanpassad, spara ut den som en bild och beskriv den i bildens alt-text. 

Se till att pdf-filer är tillgängliga

Pdf-dokument är inte automatiskt tillgängliga för alla. Därför är rekommendationen att så långt som möjligt undvika pdf:er och att istället publicera ditt innehåll som html (alltså som vanlig text på en webbsida). Om du trots allt måste publicera en pdf kan du kort beskriva dess innehåll i anslutning till länken, för att hjälpa besökaren att avgöra om hen har nytta av att ladda ner dokumentet.

Lagen om tillgänglighet till offentlig digital service omfattar alla dokument skapade efter 23 september 2018. Har du en äldre men viktig eller flitigt läst pdf-fil behöver du naturligtvis se till att också den är tillgänglig för alla.

Skapa tillgängliga pdf:er via Word

För att en pdf-fil ska bli tillgänglig är det viktigt att den är skapad utifrån ett korrekt ursprungsdokument, som regel i Word. Det gör du genom att

  • använda formatmallar med korrekta rubriknivåer
  • ange alt-texter för bilder och icke textbaserat innehåll
  • formatera tabeller med rubrikrad och alt-text.

Bilder: Markera  bilden, högerklicka och välj formatera bild för att lägga till alt-texten. Välj "layout och egenskaper" i dialogfönstret som dyker upp och ange alt-texten i rutan för beskrivning.

Tabeller: Markera tabellen, högerklicka och välj tabellegenskaper för att lägga till alt-texten. Välj fliken alternativtext och ange alt-texten i fältet beskrivning. Se också till att kryssrutan för rubrikrad under fliken design är ibockad.

Testa dokumentets tillgänglighet i Word

Du kan testa ditt dokument i Microsofts inbyggda tillgänglighetskoll innan du sparar det som pdf. Skriv in "Tillgänglighetskontroll" i hjälpfunktionen och följ anvisningarna. 

Du kan också lyssna på den färdiga filen för att säkerställa att den läses upp på ett bra sätt.

Ställ krav på materialet du får

Om du som webbpublicerare blir ombedd att publicera ett dokument är det du som ansvarar för att det är tillgängligt, men du kan alltid be din uppdragsgivare att se till att du får ett korrekt och tillgängligt dokument att publicera.

Rätta en pdf-fil

Behöver du rätta en pdf-fil går det att göra med hjälp va programet Arobat pro. Men det är mycket enklare att göra rätt i källsystemet än att rätta i efterhand.

Pdf:er skapade från andra program än Word

Tillgänglighetskraven gäller också för pdf:er skapade från andra program än Word, som till exempel Powerpoint eller InDesign. Microsofts tillgänglighetskontroll finns inbyggd i alla Microsoftprodukter. För InDesign finns också inbyggd funktionalitet och en checklista. Rekommendationen är dock att om möjligt undvika pdf:er på webbplatsen och istället presentera informationen direkt på webbsidorna.

Sidansvarig: varumarke@slu.se