Filmen om SLU - made by you

Senast ändrad: 26 november 2020

SLU har en viktig roll i världen och gör skillnad. Det måste vi berätta om! Vi gör det tillsammans, genom collaborative storytelling som går ut på att alla vi på SLU – studenter, forskare, lärare, administratörer, alumner – får filma och berätta om hur just vi bidrar till en bättre värld.

Varför gjorde vi det här? 

Filmerna blev en presentation av SLU genom ett urval av våra berättelser. Berättelser som ger en inblick i vad SLU är och står för. Det här är ett sätt att konkret exemplifiera drivkrafterna inom SLU liksom vad SLU:s kärnvärden kan vara i praktiken. 

Filmerna kommer att användas för att presentera SLU i olika sammanhang. Till exempel i det presentationsmaterial som används vid besök, i powerpointpresentationer, på webben och i sociala medier. Inom SLU kan materialet även visas vid introduktion av nyanställda eller på chefsutbildningar. 

Såhär gick det till: 

Vi utgick från tre gemensamma frågor:

 1. Hur bidrar du till en levande, bättre värld? 
 2. Vad gör du vid SLU?
 3. Varför gör du det?

Tanken var att alla på SLU; medarbetare, studenter och alumner själva skulle vara med och bidra genom att svara på frågorna i sin arbetsmiljö vid SLU, oavsett var i världen de befann sig. Med hjälp av en app kunde de sedan ladda upp sitt filmade material direkt till produktionsbolaget. 

Vad händer med mitt material?

Av allt material som laddades upp plockade filmproduktionsbolaget tillsammans med arbetsgruppen på kommunikationsavdelningen ut några filmer som klipptes ihop till en huvudfilm (ca 3–4 minuter) och fyra kortare temafilmer.

Urvalet baserades på mångfald så att variationen av berättelser blev så stor som möjligt. Det skickades in otroligt mycket material och allt kunde inte komma med i slutproduktionen.

Återtagande av godkännande

Om du har ändrat dig avseende ditt deltagande i filmprojektet Filmen om SLU och vill återta ditt godkännande av lagring och behandling av dina personuppgifter, läs mer här.

Fakta:

SLU:s kärnvärden

 • Utmanande vetenskap 
  Vi vågar ifrågasätta etablerad kunskap genom kritiskt tänkande och ett nyfiket, öppet perspektiv. Vårt universitet producerar forskning i världsklass. 

 • Löser riktiga problem
  Vi söker lösningar på livsviktiga problem i både teorin och praktiken. I fokus har vi den riktiga världen, verkliga problem och lösningar för allt som lever här.

 • För en levande värld 
  Vi ställer de stora frågorna om djuren, naturen och livet. Vår kunskap skapar förutsättningar för en hållbar, levande och bättre värld.

Kontaktinformation

Frågor? 

Kontakta gärna projektgruppen om du har några frågor kring projektet:bildenavslu@slu.se

Sidansvarig: bildenavslu@slu.se