Personaltidningen Resurs

Senast ändrad: 02 oktober 2019

Resurs är SLU:s personaltidning på webben. Artiklar och notiser skrivs och publiceras kontinuerligt.

Ett nyhetsbrev samlar det senast publicerade materialet och skickas till samtliga anställda samt prenumeranter var sjätte vecka (uppehåll i december, juli och augusti).

Huvudredaktören leder arbetet. Resurs har fem redaktörer på SLU:s fyra orter Umeå, Uppsala, Skara och Alnarp som producerar och publicerar material. Det ger ett orts/campusperspektiv vilket knyter ihop SLU i Sverige.

Skribenter rekryteras från kommunikatörsnätverket vid SLU, övriga medarbetare är också välkomna att bidra med material. Externa skribenter anlitas vid behov, till exempel för krönikor.

Målgrupp:

  • Primär målgrupp: medarbetare vid SLU 
  • Sekundär målgrupp: studenter vid SLU och alumner
  • Övriga

Riktlinjer: Resurs ska engagera och uppmuntra till medverkan med möjlighet att kommentera innehållet. Resurs ska vara öppen för dialog och debatt, och sträva efter att frågor eller kritiska synpunkter besvaras.

Allt innehåll, det gäller också kommentarer och inlägg, ska följa SLU:s allmänna principer för värdegrund, webbpublicering och sociala medier.

Resursredaktionen välkomnar insänt material. Återanvändning av material från övriga kanaler kan gärna ske, material från Resurs kan också återanvändas i andra kanaler. Resurs, medarbetarwebben och andra kanaler ska samverka för att skapa effektiv och tydlig internkommunikation.

Kontakt/hur gör man: Vill du skriva eller tipsa? Kontakta huvudredaktören
vanja.sandgren@slu.se eller redaktionen resurs@slu.se. Det går också bra att kontakta respektive orts-/fakultetsredaktör

Se Resurs här resurs.slu.se


Kontaktinformation

Sidansvarig: vanja.sandgren@slu.se