Beställ sidhuvud till ditt nyhetsbrev

Senast ändrad: 19 november 2020

Ta kontakt med kommunikationsavdelningen. Vi producerar sidhuvudet till ditt nyhetsbrev utan kostnad.

Namnet och sidhuvudet för ett nyhetsbrev från SLU ska vara unikt men följa en enhetlig stil i form, färg och tilltal. Några exempel på sidhuvuden och hur de kan se ut finns nedan. Bilder kan användas som bakgrund i sidhuvudet liksom vara diskret infällda.

För att hjälpa dig behöver vi veta:

  • Vem vänder sig nyhetsbrevet till /för vem gör du nyhetsbrevet?
  • Förslag på namn?
  • Ev. tankar om bildbakgrund/bildassociationer?

 Exempel på sidhuvuden

Sidhuvud för nyhetsbrevet Food for Thought

Sidhuvud för nyhetsbrevet Future Forest update

Sidhuvud för Mistra Biotech nyhetsbrev