Marknadsföring

Senast ändrad: 21 oktober 2022

Studentrekrytering är det verksamhetsområde som står för huvuddelen av SLU:s marknadsföring, men marknadsföring görs även inom en rad andra områden.

All vår kommunikation mot den unga målgruppen tar sin utgångspunkt i vår kommunikationsplattform för studentrekrytering (PDF, 28MB). Den bygger på SLU:s varumärkesmanual, men har målgruppsanpassats.

För dig som kommunikatör kan det vara bra att känna till när SLU gör större kampanjer. Därför kommer vi att informera om dessa på sidan Pågående kampanjer.

Det kan också vara bra att få stöd i hur en marknadsföringsaktivitet planeras, genomförs och följs upp.

Lyckas med marknadsföring

För att lyckas med marknadsföringsinsatser är det viktigt att tydligt definiera insatsen och det kan exempelvis göras så här:

  1. Syfte: vad vill vi uppnå?
  2. Målgrupp: vilka vill vi nå?
  3. Kanalval: var når vi målgruppen?
  4. Förväntat resultat: går det att sätta ett mätbart mål?
  5. Tidsram: när vill vi avsluta aktiviteten?
  6. Effektmätning: hur följer vi upp att vi har nått det mål vi satte för aktiviteten?

Annonsering

Det kan även vara bra att känna till hur vi resonerar kring olika typer av annonsering i t.ex. en annonsbilaga eller på en webbsida. 

Vi får ofta förfrågningar om att medverka i olika bilagor och på webbsidor som publicerar information om forskning. Ofta är det svårt att mäta effekten av dessa insatser eftersom kanalerna (exempelvis bilagan eller webbsidan) saknar tillförlitlig statistik, och sannolikt har liten spridning hos målgruppen. Därför brukar vi avråda från medverkan i den typen av kanaler. Läs mer om vår annonsering här