Marknadsföring

Senast ändrad: 04 december 2023

Studentrekrytering är det verksamhetsområde som står för huvuddelen av SLU:s marknadsföring, men marknadsföring görs även inom en rad andra områden.

All vår kommunikation mot den unga målgruppen tar sin utgångspunkt i vår kommunikationsplattform för studentrekrytering (PDF, 28MB). Den bygger på SLU:s varumärkesmanual, men har målgruppsanpassats.

Att lyckas med marknadsföring

För att lyckas med marknadsföringsinsatser är det viktigt att tydligt definiera insatsen och det kan exempelvis göras så här:

  1. Syfte: vad vill vi uppnå?
  2. Målgrupp: vilka vill vi nå?
  3. Kanalval: var når vi målgruppen?
  4. Förväntat resultat: går det att sätta ett mätbart mål?
  5. Tidsram: när vill vi avsluta aktiviteten?
  6. Effektmätning: hur följer vi upp att vi har nått det mål vi satte för aktiviteten?

Annonsering

Det kan även vara bra att känna till hur vi resonerar kring olika typer av annonsering i t.ex. en annonsbilaga eller på en webbsida. 

Vi får ofta förfrågningar om att medverka i olika bilagor och på webbsidor som publicerar information om forskning. Ofta är det svårt att mäta effekten av dessa insatser eftersom kanalerna (exempelvis bilagan eller webbsidan) saknar tillförlitlig statistik, och sannolikt har liten spridning hos målgruppen. Därför brukar vi avråda från medverkan i den typen av kanaler. Läs mer om vår annonsering här

Studentambassadörer

Är du student och vill vara med i arbetet för att få fler studenter att hitta till SLU? Bli studentambassadör!

Du får ingå i ett härligt gäng med andra studenter och hjälper SLU att synas i sociala medier, på mässor och andra aktiviteter. Självklart får du ersättning för din arbetsinsats.

Vad kan jag som programföreträdare göra?

Är du ansvarig för en utbildning, kanske som programstudierektor, och undrar vad du själv kan göra för att bidra i arbetet med studentrekrytering?

Det finns många saker som du kan bidra med. Här har vi listat några, men kontakta oss gärna på study@slu.se så kan vi ha en dialog kring det.

1. Hjälp oss att få fler studentambassadörer. 
Våra studentambassadörer fyller en viktig funktion och de är särskilt viktiga för de utbildningar som har lågt söktryck. Har du studenter som du tror kan passa, uppmuntra dem då att anmäla intresse för att bli studentambassadör. 

2. Se över programsidan. Är det klart och tydligt vad utbildningen leder till för jobb och hur den skiljer sig från andra närliggande utbildningar? I annat fall, hjälp oss att förtydliga det.

3. Vill du själv delta i aktiviteter som att hålla i inspirationsföreläsningar, besöka mässor eller ta emot studiebesök? Hör av dig till oss. 

4. Har du samarbetspartners, kanske inom bransch eller näring, som kan stötta oss i arbetet. Förmedla gära kontakt.

5. Vill du producera eget marknadsföringsmaterial som filmer och liknande, kontakta oss så hjälper vi dig.