Sociala medier annonsering

Senast ändrad: 25 november 2020

Att marknadsföra sig digitalt innebär att man måste synas på sociala medier så som exempelvis Facebook och Instagram. Annonsering i social media är om det görs rätt kostnadseffektivt och pricksäkert. Det är enkelt att träffa rätt målgrupp med rätt budskap. Men det är viktigt att jobba strukturerat så att vi på SLU inte konkurrera med varandra när vi annonserar och att vi hänger med i alla förändringar.

Annonskanalen Facebook har vuxit enormt de senaste åren och är idag en mycket effektiv annonseringsplattform. Facebook annonsering kan användas för att nå ut till dem som redan gillar SLU på Facebook, deras vänner, personer med liknande intressen som den befintliga gruppen som gillar SLU på Facebook eller den specifika målgrupp som du vill nå ut till. Att annonsera genom Facebook innebär inte att du måste synas på just plattformen Facebook utan du kan välja att bara ha annonser på Instagram eller varför inte i Facebooks audiensnätverk (alla sidor där du loggar in med dina Facebook-inloggningsuppgifter utöver Facebook och Instagram).

Fördelar med att annonsera på Facebook genom Facebook business manager:

 • Det är kostnadseffektivt och billigt i jämförelse med annan annonsering.
 • Du får tillgång till en enorm målgruppsdata – helt gratis.
 • Det är mätbart och går att styra mot olika lönsamhetsmål.
 • Du betalar endast per klick eller det optimeringsmålet du valt

På SLU

Om du är intresserad av att annonsera i sociala medier kontakta study@slu.se . Tänk på att det är viktigt att vi har informationen om eventuell annonsering i god tid (minimum 2 veckor innan annonseringen ska påbörjas). Detta dels för att det är mer tidskrävande att förberea och lägga upp annonsering än vad man kan tro. Dels för att kunna passa in det i schemat med övrig annonsering - vi vill inte konkurrera med varandra!

Inför en annonseringskampanj

Om du vill bollar vi tillsammans vilka mål, vilken budget, tidsperiod, med mera som är aktuellt. Börja med att fundera igenom följande punkter när du vill annonsera då detta är vad som behövs för att lägga upp annonseringen: 

 • mål/syfte (exempelvis videovisningar, klick eller evenemangssvar.
 • målgrupp (geografi, ålder, intressen)
 • start- och stopp-datum
 • rubrik
 • eventuell beskrivning (Det är bra att tänka på att den första meningen/meningarna är den som ska locka besökarna.)
 • eventuell CTA (call to action, länk till hemsida eller om det är ett evenemang: länk till evenemangssidan på Facebook)
 • budget
 • referens för internfakturering