Google Ads

Senast ändrad: 06 april 2021

Kärt barn har många namn: SEM (searchenginemarketing), PPC- och CPC-annonsering/reklam, annonser, ads, adwords, sökmotorannonsering, sökmotormarknadsföring eller sponsrade länkar.

Google Ads (före detta Google Adwords) är världens största digitala annonseringsverktyg. Annonserna är det som finns högst upp eller längst ner när du söker på Google. Det som skiljer Ads-annonserna från det organiska sökresultatet är att du kan betala för att synas högst upp och du betalar endast när någon faktiskt klickar på din annons. 

En av sökmarknadsföringens styrkor är att den sker på den utvalda målgruppens villkor. De gör ett aktivt val och söker efter information om något de vill veta mer om och som vederbörande är intresserad av. Relevansen i kommunikationen ökar markant jämfört med en mer passiv exponering i massmedia. Den upplevs som trovärdig och vi kommunicerar med vår målgrupp när det är aktuellt för den dvs. när den är mottaglig för information kring SLU och våra utbildningar. För det är DE SOM SÖKER EFTER OSS! Därför måste vi vara SÖKBARA. Vi måste vara lätthittade. De söker efter det vi erbjuder. Det gäller bara att de förstår det.

Den absolut största sökmotorn är Google och därför är sponsrade länkar på Google Ads naturligtvis en av de absolut viktigaste källorna för trafik. Genom Google Ads kan man även annonsera på Youtube.

På SLU

I dagsläget finns det kampanjer för alla SLU:s program på grund- och avanceradnivå, alla utbildningsämnesområden samt generella varumärkes och utbildningskampanjer på Google Ads. 

Är du intresserad av att annonsera på Google Ads eller vill höra mer om vad vi gör så kontakta study@slu.se