Genomtänkta och profilerande ljud- och musikval

Senast ändrad: 02 maj 2022

Den här sidan riktar sig till dig som är kommunikatör. Här finns rekommendationer för hur du i enlighet med SLU:s varumärke väljer ljud och musik till exempelvis video- och poddproduktion. Dessutom finns här information om SLU:s ljudsignatur, hur den ska användas samt hur du får tillgång till den.

När du väljer ljud och musik, vare sig det är till video- eller poddproduktion, bör du fundera på om musiken/ljudet bidrar till det du vill förmedla. Musik och ljud har en stor påverkan på helhetsintrycket av den slutgiltiga produkten och du bör därmed ta chansen att ytterligare förstärka ditt budskap.

Det här kan du utgå ifrån när du gör ljud- och musikval:

  • Välj musik utifrån vilken känsla du vill bygga upp. Positivt och aktivt? Modernt och engagerande? Välj musik utifrån det.
  • Tänk på vilken målgrupp materialet riktar sig mot och välj musik som du tror tilltalar målgruppen. Testa gärna ditt musikval på någon/några som tillhör din tänkta målgrupp!
  • Stäm av ditt musikval gentemot universitetets personlighet.

Generellt funkar en hoppfull, positiv, något "up tempo"-musik med digitala inslag bra för de allra flesta filmer vi producerar.

SLU-signaturljudet

I samband med produktionen av Filmen om SLU tog kommunikationsavdelningen och utbildningsmedia fram ett SLU-ljud som skulle stämma överens med det profilerande kollaget.

Ljudet är tänkt att användas på följande sätt:

  • tillsammans med det animerade och profilerande filmintrot/-outrot (se inledningen till Filmen om SLU i videon här nedan),
  • som en ljudlogotyp, med och utan förtydligande speakersröst, i poddar och andra ljudfiler.

Ljudet ska symbolisera varumärket SLU i sin helhet.

  • Det är inte tillåtet att mixa ihop SLU-ljudet med andra ljud/musikslingor eller innehållskomponenter.
  • Ljudet får inte användas som ett signaturljud för en specifik podd eller video.

Så här kan ljudet användas (klicka på bilden för att få upp den större):

Bilden visar ett förslag på hur SLU-ljudet kan användas i en podd.

Så här används SLU-ljudet tillsammans med det animerade filmintrot:

Vill du använda SLU-ljudet?

Ladda ner ljudet med och utan speakerröst som säger "Du lyssnar på en podd från Sveriges lantbruksuniversitet" (2,6 Mb)

Vill du använda det animerade SLU-introt/outrot?

Skicka en förfrågan till Jenny Svennås-Gillner (kontaktuppgifter nedan).