Följa upp och mäta

Senast ändrad: 30 mars 2021

Effekten av alla insatser du gör som kommunikatör ska också följas upp och mätas. Här finns olika verktyg beskrivna.

Här hittar du länkar till sidor om:


Kontaktinformation