Medarbetarwebben

Grafisk profil

SLU:s är ett universitet där alla verksamheter har ett gemensamt varumärke. Det ska vara enkelt att förstå vilka delar som ingår i SLU. Därför har vi en gemensam grafisk profil som vi använder konsekvent. Den gör oss tydliga och effektiva. Det viktigaste elementet är logotypen som ska alltid finnas med.