Medarbetarwebben

Grafisk profil

När vi kommunicerar visuellt, det vill säga med bilder, färger och former, så utgår vi alltid från den grafiska profilen. Den ger många möjlligheter till kreativa kombinationer och anpassningar samtidigt som den håller ihop vår visuella identitet och skapar igenkänning. Logotypen är symbolen för varumärket SLU och ska alltid användas när SLU är avsändare.

slu_logo_webb.png

Logotyp i grund­utförandet

Vår logotyp i färg mot vit bakgrund ska användas i första hand när det är möjligt. I de fall det inte går, kan istället en svart eller vit logotyp användas. Välj den variant, svart eller vit, som ger störst kontrast och syns bäst mot bakgrunden. Om bakgrunden är brokig kan logotyp på vit platta användas. 

Logotypen får inte förändras, förvanskas eller ingå i andra symboler, logotyper, märken eller liknande. Riktlinjer finns för samarbeten och när vi är bland många andra aktörer.

När vi är tillsammans med andra

När vi är avsändare tillsammans med andra organisationer, myndigheter eller företag, i ett sammanhang på svenska, ska logotypen i dess grundutförande användas.

I internationella sammanhang använder vi logotypen med vårt namn utskrivet på engelska. 

Loading…