Anpassning av illustrationer, piktogram, ikoner och linjer

Senast ändrad: 25 november 2020

Den här sidan riktar sig till dig som har Adobe Illustrator och InDesign samt kompetens inom dessa programvaror.

Illustrationer

Med hjälp av illustrationer kan vi berätta något som inte kan förmedlas med fotografisk bild. SLU:s illustrationer bygger på autentiska bilder och har relevanta motiv kopplade till vår verksamhet. Om vi exempelvis gör en illustration från svenskt hav, illustrerar vi det med inhemska fiskar och växter.

Tekniskt illustrerar vi verklighetstroget och relativt detaljerat med fina, tydliga och noggrant ritade konturlinjer.

Illustrationerna kan enkelt användas på olika sätt i lager, färg och opacitet, samt med bildapplikationer. Se dem som pusselbitar med vilka du kan skapa just din unika ämneskombination.

Vill du ändra färg på illustrationerna?

Använd färgerna i SLU:s färgpalett. Illustrationerna är vektoriserade. För att komma åt de enskilda objekten och ändra färg på dessa gör du så här:

  • öppna först filen i Illustrator,
  • markera alla objekt,
  • kopiera in materialet i Indesign,
  • markera objekten i Indesign,
  • och välj en ny önskad färg bland dina färgrutor.

Observera att det inte är tillåtet att förvanska illustrationerna genom att ändra form på dem eller skala om dem på ett oproportionellt sätt.

Uppge illustratörens namn i anslutning till illustrationerna

Ange "Illustration: Fredrik Saarkoppel" när du använder illustrationerna.

Ikoner, piktogram och linjer

Ikoner och piktogram illustrerar ett sammanhang på ett enkelt sätt, förtydligar en funktion eller stödjer ett budskap. Ikoner är den enklaste formen och har få detaljer. Piktogrammen är utformade som ikonerna men innehåller lite fler delar och är mer informativa.

Ikoner

I tryck används Glyphicon och på webben Font Awesome. På webben kompletteras ikoner med text av tillgänglighetsskäl.

Piktogram

För igenkänning kan specifika piktogram behöva användas, till exempel på brandskyltar. Se bildexempel i bildspelet. Behöver du ta fram ett eget piktogram? Kontakta kommunikationsavdelningen!

Linjer, pilar och punkter

Dessa objekt kan användas för att tydliggöra och förstärka ditt budskap på ett lekfullt sätt.

Illustrationerna finns i tre versioner; i helsvart, svart + lindblom samt fyllda med SLU:s profilkollage.
Genom att kombinera olika illustrationer kan du bygga upp en hel miljö.
Illustrationerna kan användas på bildbakgrund, mot färgad platta eller tillsammans med andra, och med eller utan genomskinlighet (opacitet).
Använd linjer, pilar, punkter och streck för att skapa riktning eller för att förtydliga enskilda delar i ditt dokument, din grafik eller bild.
Ikoner i Glyphicon respektive Font Awesome samt exempel på piktogram.
Sidansvarig: varumarke@slu.se