Anmäl en ny behandling av personuppgifter

Senast ändrad: 11 januari 2024

När du har fyllt i och skickat formuläret skickas du vidare till en webbsida där du kan ge kompletterande information och avsluta anmälan. (* = obligatorisk information)

Anmälare

Är personuppgifter redan insamlade? *
Kommer du att samla in känsliga personuppgifter? *

Behandling som inte behöver anmälas

Det finns en hel del typer av behandling som omfattas av en större behandling som redan är anmäld. Det rör sig framför allt om behandling rörande

  • personal
  • ekonomisk administration
  • nyhetsbrev
  • studentadministration, betyg och liknande
  • underlag för konferenser och olika träffar
  • kompetensförsörjning
  • stipendieutdelning
  • kontaktuppgifter till anställda
  • kontaktuppgifter till professionella nätverk

Om du är osäker på om du ska anmäla en behandling eller inte så är det alltid bättre att göra det än att låta bli. Du kan hitta mer information på sidan med vanliga frågor.

Vad är känsliga personuppgifter?

Känsliga personuppgifter: personuppgifter som avslöjar ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse eller medlemskap i fackförening och behandling av genetiska uppgifter, biometriska uppgifter för att entydligt identifiera en fysisk person, uppgifter om hälsa eller uppgifter om en fysisk persons sexualliv eller sexuella läggning.

Särskilt om forskning

När du behandlar personuppgifter i forskning så ska projektet
registreras. Detta görs i en Excelfil som prefekten på varje institution har
fått tillgång till.

Prefekten ger i uppdrag åt en person på institutionen att
förvalta Excelfilen och hålla den uppdaterad. Om du har frågor om hur du ska
fylla i filen kan du ställa dem till dataskydd@slu.se.