Långtidslagring

Senast ändrad: 11 februari 2022

Tjänsten ger ett kostnadseffektivt alternativ för lagring av material som inte bearbetas aktivt.

Lösningen kan liknas vid ett arkiv men utan att det finns garantier för att arkivlagar och regler följs. Kunder till tjänsten får en egen toppkatalog och kan sedan själva skapa en struktur för hur informationen ska lagras. Långtidslagring innebär att informationen som lagras skyddas mot förlust av data och att tillgängligheten för användarna säkras.
I tjänsten ingår säkring mot förlust av information genom att en kopia på alla filer kopieras över till en annan server placerad i ett annat serverrum.

Målgrupp

Tjänsten riktar sig till kunder som vill långtidslagra information på ett sätt som ger hög säkerhet mot förlust och till ett rimligt pris och där man kan acceptera en viss fördröjning när informationen ska skrivas eller läsas.

Mer information

Ytterligare information om tjänsten får du genom att kontakta IT-avdelningen.