Verktyg och system under utveckling

Senast ändrad: 16 september 2020

Nya system och verktyg utvecklas kontinuerligt på SLU. Här hittar du länkar till några av dem.

 Idis

Idis är SLU:s identitet- och informationssystem, och en elektronisk katalog över studenter, verksamma och anställda.

Kontaktperson:
Bengt Norman, 090-7868122, 0725108511
bengt.norman@slu.se

Ladok 3

Ladok 3 är ett utvecklingsprojekt för att uppdatera nuvarande Ladok till nästa generations studieadministrativa systemstöd.

Kontaktperson:
Bengt Norman, 090-7868122, 0725108511
bengt.norman@slu.se


Kontaktinformation

Bengt Norman, projektledare
IT-avdelningen, SLU
bengt.norman@slu.se, 090-786 8122, 072-510 85 11

Sidansvarig: it-stod@slu.se