Långtidslagring

Senast ändrad: 11 februari 2022

Här kan dokument och filer, t.ex foton och filmer, som används och ändras sällan lagras. På institutionen/avdelningen utses en eller några få ansvariga som har tillgång till att placera informationen i lagringen. Långtidslagringen ger hög säkerhet mot förlust till ett rimligt pris.  Läs mer om långtidslagring.