Mapparna Common och Restricted

Senast ändrad: 11 februari 2022

I din dator kan du ibland se två mappar avsedda för vissa specifika ändamål. En som heter Common och en som heter Restricted.

Den gemensamma lagringsplatsen Common, som du hittar under Favoriter i Utforskaren, är till för att spara gemensamma dokument och andra filer som flera användare behöver komma åt.
Här har alla som har tillgång till mappen, vilket normalt är anställda på institutionen eller avdelningen, möjlighet att läsa, spara, redigera och radera filer.

När ett begränsat antal personer skall ha tillgång till dokument och filer beställs en Restricted-mapp från IT-stöd. Här kan endast de som har behörighet läsa, spara, redigera och radera filer. Lämpligt för t.ex. projekt, där inte alla andra ska kunna ta del av informationen. Även Restricted syns som en länk under Favoriter i Utforskaren.


Kontaktinformation

IT-Support Servicedesk, SLU

Direktsupport: 018-67 6600 tonval 
Öppet 08.00-16.00

Webb: support.slu.se
Mail: support@slu.se