Microsoft Home Use Program (HUP)

Senast ändrad: 10 januari 2019

Microsoft Home Use program - Microsoft Office för personlig användning för SLU:s anställda.

Microsoft Home Use program (HUP) låter dig som är SLU anställd eller verksam vid SLU ladda ner Office Professional Plus 2019 till självkostnadspris för nedladdning för ditt personliga bruk hemma.

HUP-programmet gör att du kan få en licensierad kopia av Microsoft Office-paket för Windows eller Mac i senaste version att installera och använda på din hemdator.

En mindre administrationsavgift uttas för nedladdning (ca 160 kr).

Gör så sär för att få tillgång till webbplatsen Microsoft Home Use Program:

  1. Gå till http://www.microsofthup.com/hupemea1/chooser.aspx?culture=sv-SE.
  2. Välj det land till vilket du vill få din order skickad och välj språk för att visa orderns webbplats.
  3. Ange din SLU e-postadress och följande programkod. Följ Länken->
    Obs! Den här programkoden är tilldelad SLU med vår ensamrätt för tillträde till den här platsen. Du får inte dela det här numret med någon utanför SLU.
  4. Placera ordern online för att skicka den till önskad plats. Observera att en administrationsavgift tas ut för att täcka packeterings-, frakt- och hanteringskostnader.

 Att tänka på:

  • Endast moderna SLU e-postadresser förnamn.efternamn@slu.se kan användas vid beställningen
  • Du kan bara beställa en licens per program och anställd, men du får installera denna licens på två olika datorer
  • Du kan fortsätta att använda programvaran så länge du är anställd/verksam
  •  Office för Mac hittar du under fliken tilläggsprodukter

Kontaktinformation

Björn Lindell
IT-avdelningen, SLU
bjorn.lindell@slu.se, 018-671546, 073-0869886

Sidansvarig: christian.divander@slu.se