Wordfinder Campusavtal

Senast ändrad: 29 augusti 2018

WordFinder Professional version 10 (och kommande versioner)

Till WordFinders hemsida.

Allmänt

SLU har köpt 3000 licenser av språkverktyget WordFinder. Avtalet inkluderar WordFinder Professional för Mac och Windows jämte ett antal ordböcker (se nedan).

Vad är WordFinder?

WordFinder Professional erbjuder enkel uppslagning av ord i de olika ordböcker som ingår.  WordFinder Grammatik erbjuder textkontroll av engelsk text där både stavning, grammatik och stil kontrolleras.

Följande ordböcker ingår för närvarande i avtalet

  • Norstedts Stora eng-sv/sv-eng ordbok
  • WordFinder Grammatik 3
  • WordFinder Stora Skribentordboken
  • Collins English Thesaurus

Avtalets omfattning

Avtalet innebär att programmet får installeras fritt på alla SLU:s datorer på Campus.

Licens hemma

WordFinder får för närvarande inte installeras på personalens egna hemdatorer.

Studenter

WordFinder får inte installeras på studenternas privata datorer.

Media och installaltion

Media finns tillgänligt för IT-samordnare på programvarusharet samt hos IT-stöd.


Kontaktinformation

Björn Lindell
IT-avdelningen, SLU
bjorn.lindell@slu.se, 018-671546, 073-0869886

Sidansvarig: christian.divander@slu.se