Medarbetarwebben

SIKTA

SLU IT-kompetens till alla
En utbildningssatsning från IT-avdelningen

Sikta - SLU IT-kompetens till alla

Under de senaste åren har vi på IT-avdelningen uppmärksammat att digitaliseringen ställer stora krav på SLU:s medarbetare. Samtidigt som digitaliseringen skapar helt nya möjligheter i forskning och undervisning så kommer allt fler beslut på SLU att inbegripa IT. Vi ser helt enkelt ett behov av ett generellt digitalt kunskapslyft på hela universitetet. Mot bakgrund av det samlar vi våra utbildningar under namnet SIKTA: SLU IT-kompetens till alla. Vi kommer att förtydliga hur ni får del av våra befintliga utbildningar och också ta fram flera nya satsningar efter de behov vi ser på SLU idag.

Vi vill öka varje medarbetares möjlighet att nyttja de digitala resurserna på bästa sätt samtidigt som vi vill ge beslutsfattare den kunskap och överblick de behöver för att kunna fatta beslut som inbegriper system eller digital informationshantering. Under 2017 kommer vi att satsa stort på att öka mognaden bland medarbetarna att hantera moderna kommunikationslösningar samtidigt som vi också satsar på hjälpfilmer för vardagsproblem. Parallellt med detta kommer vi att fortsätta ge de kurser som vi gett i många år när det gäller projektstyrning av systemutvecklingsprojekt.

Loading…