Inspelning & streaming

Senast ändrad: 12 juli 2021

När du bokar ditt videomöte kan du ange om du vill att mötet ska sparas och eller streamas från vår ContentServer. På så sätt så kan personer som inte har möjlighet att delta direkt i ditt möte följa det på webben eller ta del av mötet vid ett senare tillfälle.

Inspelning (Video On Demand)

  • Inspelade möten går inte att ta del av under tiden mötet pågår.
  • Du kan se mötet "on demand" vid ett senare tillfälle.

Streaming (Livesändning)

  • Live-streamade möten går att ta del av under tiden mötet pågår.
  • Du kan även se mötet "on demand" vid ett senare tillfälle.

Gemensamt för Inspelning & streaming

  • Som standard skyddas materialet med en generell AD-inloggning för SLU-anställda och studenter. Detta innebär att personer utanför SLU inte kan ta del av materialet.
  • Materialet går att lösenordsskydda så att enbart personer med tillgång till lösenordet kan se inspelningen.
  • Materialet går att göra publikt. Detta innebär att vem som helst i hela världen kan ta del av materialet.
  • Det inspelade materialet ligger kvar på servern i 2 månader om inget annat är överenskommet med AV-stöd.

För att få hjälp med Inspelning och Streaming av dina möten kontakta av-stod@slu.se 


Kontaktinformation

Tel: 018 - 67 6600 tonval 2

Mail: av-stod@slu.se