Medarbetarwebben

Ramavtal

Här hittar du information om ramavtal, både SLU:s lokalt upphandlade och gemensamma statliga ramavtal.

Ramavtal ska användas om sådana finns, i första hand SLU:s egna.
Vid behov av avsteg från ramavtal ska avstämning göras med inköpsenheten.

Publicerad: 10 juli 2019 - Sidansvarig: Gunilla.Ljungqvist@slu.se
Loading…