Medarbetarwebben

Inköpshandbok

Här hittar du det regelverk och interna riktlinjer som gäller för inköp vid SLU.

Riktlinjer avser policy och övergripande riktlinjerna för inköp vid SLU, beslutade av rektor.
Anvisningar kompletterar riktlinjerna med detaljerade anvisningar och beskriver inköpsrutinerna.

Under Underlag hittar du bl a blanketter för anskaffnings- och investeringsbeslut. 

Här finns också information om den administrativa rollen Inköpsrollen.

 

Publicerad: 10 juli 2019 - Sidansvarig: Gunilla.Ljungqvist@slu.se
Loading…