Medarbetarwebben

Informationshantering och registrator

Informationshantering betyder styrning och kontroll av verksamhetsinformationen under dess hela livscykel. Hanteringen omfattar registrering, validering (bevarande/gallring, känslighetsgrad), kvalitetssäkring genom metadata och behövlig dokumentation, redovisning, tillgänglighet, skydd och förvaring.

Kontakta SLU:s registrator och universitetsarkivet:

018-67 10 18

registrator@slu.se

Kontakter i Alnarp/Umeå:

LTV: 040-415550 eller 040-415540

 ltvregistrator@slu.se

S-fak: 090-786264

Registrator-sfak@slu.se

Publicerad: 25 augusti 2016 - Sidansvarig: Renata.Arovelius@slu.se