Boka tjänsteresa

Senast ändrad: 03 januari 2019

Här hittar du information om hur du bokar din tjänsteresa. Alla resebokningar ska göras via den upphandlade resebyrån Egencia.

Boka resa

Som anställd på SLU har du tillgång till Egencias självbokningssystem. Du kan antingen boka själv online eller boka via personlig service hos Egencia.

Boka online

Mobilnumret i resenärsprofilen måste föregås av +46.

Resor till Afrika bokas via personlig service (se nedan).

Boka resa via personlig service hos Egencia

Kundservice
Öppettider: Måndag – Fredag 08:00 – 17:00
Du når onlinesupport och personlig service på:

Telefon: +46 (0)8 555 23 730
E-post: customer_service@egencia.se

Vid akuta resor utanför kontorstider, ring ovan nummer för vidarekoppling till vår 24-timmarsservice.

I Egencias system kan du boka tex T-bana i Stockholm och övrig lokaltrafik i Stockholm och Göteborg.

Instruktioner för självbokning av din tjänsteresa

Resenärsprofil

För att kunna boka resor hos Egencia krävs det att du har en uppdaterad resenärsprofil. Ditt namn, telefonnummer och mejladress är förinlagda i profilen, men fler uppgifter behövs.

Komplettera med eventuella bonuskort och personliga preferenser. Detta förenklar bokningsprocessen både när du bokar via telefon och via Egencia Online.

Din resenärsprofil hittar du i Egencia Online. Du ansvarar själv för att hålla resenärsprofilen uppdaterad.

OBS! Det är viktigt att namnet i din profil överensstämmer med ditt fullständiga namn som står i passet.

Gruppresor

Se kontaktinformationen ovan.

SLU:s miljömål och klimatfond

SLU arbetar aktivt för att uppnå miljöcertifiering och har därmed fastställt tre övergripande miljömål för universitetet vad gäller resor:

  • SLU ska minska koldioxidutsläpp från resande med 10 % och helårsanställd till utgången av år 2020 i jämförelse med år 2013.
  • Koldioxidutsläppen från inrikes resande i jämförelse med år 2013 ska minska med 20 % och helårsanställd t.o.m. år 2016, främst genom minskning av inrikes flygresor.
  • Antalet IT-resor (användandet av videokonferens) i jämförelse med 2013 års nivå ska öka med 15 % t.o.m. år 2016.

Vid upphandlingen av ny resebyrå har mycket fokus legat på miljöfrågor och de kriterier som använts för att välja leverantör har innefattat åtagande, metoder och samverkansformer för att nå SLU:s miljömål inom resor.

Klimatfond

En klimatfond kommer att införas i och med bytet av resebyrå. Fonden byggs upp av en avgift som tas ut för varje tjänsteresa som görs. Avgiften är 120 kronor per resa (både inrikes- och utrikesresor) för alla anställda. Samtliga anställda på SLU kommer ha möjlighet att ansöka medel ur fonden till klimatfrämjande åtgärder.

Läs mer om klimatfond och övergripande miljömål på sidorna om miljöarbete på SLU.

Fakta:

Om Egencia

  • Egencia är ett företag inom Expedia, Inc. – världens största reseföretag

  • Vi är världens femte största affärsresebyrå

  • Branschens högsta genomsnittliga andel online-bokningar anpassat till kundens resepolicy

  • Bokningar som görs i Egencias system ger statistik för dessa resor samt möjliggör spårning av resenärerna

Statistik

SLU + BCD Business Review för 2015.

Sidansvarig: HRADM@slu.se