Personal- och lärarutbyten

Senast ändrad: 30 oktober 2017

Mobilitet till utländska universitet gäller även lärare och personal!

SLU tillhandahåller flera möjligheter till finansiering för undervisning och studiebesök på universitet både inom Europa och utanför. Att besöka ett av SLU:s partneruniversitet innebär inte enbart en kompetensutveckling för den berörda resenären utan även en kvalitetssäkring av samarbetet.

Stipendierna för Erasmus + och mobilitet administreras av utbildningsavdelningens mobilitetsgrupp och finansieras av Europeiska kommissionen, Nordiska Ministerrådet och UHR.

Erasmus + personalfortbildning i Europa

Erasmus + administratörsutbyte är en aktivitet inom Erasmus och det innebär att SLU kan skicka ut anställda till andra lärosäten eller företag/organisationer inom Europa för kompetensutveckling. Det man gör genom personalmobilitet är så kallad jobbskuggning. Man följer helt enkelt med en person och ser hur de arbetar. Man ska alltså inte själv utföra några arbetsuppgifter.

Det händer att mobilitetsgruppen får inbjudningar till så kallade ”Erasmus Staff Weeks”. Det är organiserade besök av ett annat lärosäte som kan likna en konferens eller språkkurs. Vi kommer att annonsera dessa ”Erasmus Staff Weeks” längst ner på den här sidan.

Det går bra att göra ett administratörsutbyte tillsammans med en kollega! Diskutera möjligheterna med er chef, för när och vad som skulle kunna vara en värdefull kompetensutveckling för dig/er!

Tveka inte att höra av dig till mobilitetsgruppen för att diskutera administratörsutbyte!

Det är enkelt att ordna ett administratörsutbyte! 

Erasmus lärarutbyte

Som lärare vid SLU har du möjligheten att få finansiering för besök vid ett europeiskt universitet som har ett Erasmus University Charter och ett avtal med SLU. Tanken är att du ska kunna träffa kollegor i andra länder och uppleva andra undervisningskulturer och metoder. Syftet kan vara att befästa samarbeten med andra universitet eller att utveckla nytt undervisningsmaterial.

Linnaeus-Palme

Linnaeus-Palme är ett internationellt utbytesprogram som ger möjlighet till erfarenhetsutbyte för lärare och studenter inom såväl grundutbildning som avancerad nivå. Läs mer om Linnaeus-Palme

Nordplus lärarutbyte

Lärare vid SLU har möjlighet att få bidrag för att undervisa vid något av NOVA eller BOVA partners. Vistelsen ska ha anknytning till speciella och integrerade undervisningsaktiviteter med en tydlig anknytning till de nätverk som SLU är med i. Även handledning och utveckling av undervisningsmaterial räknas till detta.

Mer information om administratörsutbyte

Kontakta det lärosäte eller organisation i Europa som du vill besöka och fråga om de har möjlighet att ta emot dig på ett administratörsutbyte. Ett tips är att du själv föreslår vad du vill göra och vilka (personalkategorier) och under vilken tid som skulle passa dig. Om du hellre utnyttjar de kontakter SLU redan har kan du först titta på de universitet vi har avtal med.

Du får ett stipendium för resa och uppehälle. Finansiering för personalfortbildning kan även gälla för kurser, seminarier eller workshops men inte för konferenser.

Regler

 • Du måste vara anställd vid SLU.
 • Administratörsutbyte måste vara mellan 2 dagar och 2 månader. Personalfortbildningsperioden ska genomföras på ett och samma ställe under en sammanhängande period.
 • Prioritet ges till personal som inte tidigare har deltagit i Erasmusmobilitet.
 • Erasmus-personalfortbildning behöver inte vara baserad på bilateralt avtal.
 • Innan du åker måste du få ditt utbyte godkänt av din chef.
 • För att åka på ett utbyte behöver du ha ett MasterCard som alla SLU-anställda har rätt till. Här hittar du information och anmälningsblankett om MasterCard på SLU.
 • När du reser i tjänsten är du försäkrad genom Kammarkollegiet. Kontakta personalavdelningen för mer information.
 • Fyll i Erasmusplus Staff mobility agreement training.doc, som ska innehålla de övergripande målen med besöket, aktiviteter (om möjligt ett program) och förväntat resultat dvs. vad du förväntas lära dig under besöket.
 • Samtliga EU-institutioner och organisationer som hanterar EU program, t.ex. nationella kontor som Universitets- och högskolerådet, är inte berättigade att stå som värd för en personalfortbildningsaktivitet.
 • Du ska lämna in en rapport efter avslutad mobilitet online via Mobility Tool+. Länk till rapporten skickas automatiskt ut till den anställde från Mobility Tool+ så snart mobilitetsperioden avslutats.

Ansök till ett administratörsutbyte

Skicka din ansökan, tillsammans med ifylld dokumentet Erasmusplus Staff mobility agreement training.doc och Erasmusplus Staff mobility budget.doc till mobilitet@slu.se.

Vänligen skriv "administratörsutbyte" i ämnes-raden.

Finansiering för lärarutbyte och administratörsutbyte

Den egna avdelningen får ett bidrag som består av två belopp och ska täcka kostnader för t.ex. hotell och resa. Resdagar kan rapporteras som arbetsdagar under förutsättning att de ligger i direkt anslutning till arbetsperioden, d.v.s. utan mellanliggande dagar. Även helgdagar som ligger mellan arbetsdagar under mobilitetsperioden kan finansieras.

Din avdelning betalar kostnaderna för din resa och vid avslutat aktivitet förs medlen över till din avdelning. Om kostnaderna för ditt utbyte överstiger stipendiet måste din avdelning vara beredd att stå för den överskjutande kostnaden.

Finansiering gäller inte för deltagande i konferenser.

Belopp 1: hotell och traktamenten

Mottagarland

Nationell stipendienivå
(€ per dag, första 14 dagarna)

Nationell stipendienivå
(€ per dag, 15+ dagar) 

Grupp A
Danmark, Irland, Nederländerna, Storbritannien
 160  112
Grupp B
Belgien, Bulgarien, Cypern, Finland, Frankrike, Grekland, Island, Italien, Liechtenstein, Luxemburg, Norge, Polen, Rumänien; Tjeckien, Turkiet, Ungern, Österrike
 140  98
Grupp C
Lettland, Makedonien, Malta, Portugal, Slovakien, Spanien, Tyskland 
 120  84
Grupp D
Estland, Kroatien, Litauen, Slovenien
 100  70

 

Belopp 2: Resekostnader

Resa Belopp
100-499 km 180 € per deltagare
500-1 999 km 275 € per deltagare
2 000-2 999 km 360 € per deltagare 
3 000-3 999 km  530 € per deltagare
4 000-7 999 km  820 € per deltagare
8 000 eller mer  1 100 € per deltagare

Avståndet räknas ut med hjälp av Distance calculator.

Det är enkel väg som gäller för att beräkna avståndsbeloppet.

Så här går det till med överföringen av ditt stipendium:
När du har blivit beviljad ett Erasmus + utbyte bokar du biljett och om möjligt hotell genom SLUs reserekommendationer, som en vanlig tjänsteresa. Din avdelning/institution står för alla kostnader i samband med utbytet. När du kommer tillbaka till SLU efter ditt utbyte gör du en reseräkning i Tur och Retur för att du ska få traktamente och tillbaka eventuella kostnader som du eventuellt betalt privat. Din institution får medlen för ditt utbyte när du skickat in ditt ”Certificate of Attendance” scannad) till mobilitet@slu.se

Du hittar dokumentet längst ner på sidan.

Mer information och regler för Erasmus lärarutbyte

Det första du måste tänka på när det gäller lärarutbyte är att SLU måste ha ett giltigt Erasmusavtal med lärosätet du vill besöka. Se vilka universitet vi har Erasmusavtal med. Om SLU inte har utbyte med det lärosäte du har kontakt med, så skriver vi ett nytt avtal för att möjliggöra lärarutbyte. Kontakta mobilitet@slu.se senast sex veckor innan du planerar att göra ditt utbyte om vi inte har ett avtal, och en månad om SLU redan har ett avtal med universitetet du planerar att besöka.

SLUs strategi är att öka antalet inresande och utresande studenter till och från SLU. Mobilitetsgruppen vill därför att alla lärare som åker på utbyte inom Erasmus + programmet bidrar till att nå målet. Vi vill att du funderar på hur just du som lärare kan bidra till våra mål. Kanske det kan vara att berätta om SLU:s kursutbud på det universitet du planerar att besöka? Eller kanske berätta för deltagarna på din kurs här på SLU vad universitetet har att erbjuda inom ditt område?

Vi vill självklart också öka antalet lärare som deltar i Erasmus + programmet! Vi hoppas att du berättar för din kollegor om vad du varit med om för att inspirera andra att utnyttja möjligheten att åka på Erasmusutbyte!

Hör av dig till oss på mobilitet@slu.se om du undrar över något!

Regler

 • Du måste vara anställd vid SLU.
 • Lärarutbyten måste vara mellan 2 dagar och 2 månader och ska alltid innehålla minst 8 undervisningstimmar; för längre perioder minst 8 undervisningstimmar per vecka. Som undervisning räknas all typ av undervisning av studenter på grund-, avancerad- och forskarnivå, exempelvis föreläsningar, seminarier, individuell handledning och examination.
 • Du behöver ett klartecken från ansvarig person på din institution att deltagande i besöket då eventuella överskjutande kostnader ska betalas av institutionen.
 • Inför varje lärarutbyte ska det upprättas en överenskommelse om uppdraget "Teaching programme" som godkänns av både sändande och mottagande lärosäte.
 • För att åka på ett utbyte behöver du ha ett MasterCard som alla SLU-anställda har rätt till. Här hittar du information och anmälningsblankett om MasterCard på SLU.
 • Som anställd vid SLU får du en försäkring genom Kammarkollegiet.
  Försäkringskort tillhandahålls genom personalavdelningen efter godkänd ansökan.
 • Det finns särskilda medel att söka för lärare med funktionshinder. Kontakta Karin Bennmarker för mer information.
 • Alla lärare som deltagit i ett utbyte ska lämna in en rapport efter avslutad mobilitet online via Mobility Tool+.
  Länk till rapporten skickas automatiskt ut till läraren från Mobility Tool+ så snart mobilitetsperioden avslutats.
 • Fördelas max. två gånger per år till samma lärare.

Ansökan och datum för lärarutbyte

För att ansöka fyller du i Teacher mobility agreement och Teacher Grant Agreement och skickar den till mobilitet@slu.seVänligen skriv "lärarutbyte" i ämnes-raden.

Ansökningar tas emot och beviljas löpande. Om SLU inte har utbyte med det lärosäte du har kontakt med, så skriver vi ett nytt avtal för att möjliggöra lärarutbyte.

Kontakta mobilitet@slu.se senast sex veckor innan du planerar att göra ditt utbyte om vi inte har ett avtal, och en månad om SLU redan har ett avtal med universitetet du planerar att besöka..

 

Mer information Nordplus lärarutbyte

SLU deltar i NOVA-nätverket (de nordiska ländernas lantbruksuniversitet), och det baltiska systernätverket BOVA. Som lärare kan man utnyttja stipendier för lärarutbyte. Dessa finansieras av Nordplusprogrammet, genom Nordiska Ministerrådet.

Här kan du läsa mera om NOVA/ BOVA och Nordplus-stipendierna.
https://www.nmbu.no/en/students/nova/nordplus/scolarships-teachers.

Ansökan

Du ansöker till din lokala Nordplus kontaktperson, Karin Bennmarker (mobilitet@slu.se). Vänligen skriv "Nordplus lärarutbyte" i ämnesraden.

Läs mer om Nova.

Erasmus Staff Weeks

Ghent University, staff training week 23-25 May 2018

Deadline application: 28 February 2018.

Maximum participants: 35

Selected participants will be informed beginning of March. 

Challenges for students employability

The overall purpose of universities is to help students find a career path that will lead to a successful, happy future. In other words, a job.

This entails that career services are of utmost importance for students. Career services help students to explore career opportunities during their studies and after graduation and how to become the best possible marketable job candidates. This three-day event will include presentations and interactive sessions covering a range of issues concerning ‘students employability’. This means that we expect an active role of all participants based on their personal experience and interest in career guidance. If you’re interested to join the staff training and to share ideas and best practices from your university, please complete the attached application form and send it to mrs. carole.picavet@ugent.be

For more information about the programme see http://staffmobility.eu/staffweek/challenges-students-employability

 

Iuav Staff Week, Venice, Italy

7th to 11th May 2018

Deadline is 23th March 2018 

international@iuav.it
tel +39 0412571749
fax +39 041 2571160
www.iuav.it

International Staff Exchange Weeks (ISEW), University of Helsinki

All our ISEW options focus on practical-based approach to topics of mutual interest - and we even manage to have fun along the way!

We now welcome applications for  ISEW Admin Staff and ISEW Library: the electronic application form is accessible from January 22 to February 19, 2018 from ISEW Admin and ISEW Library websites.

Please note the registration for ISEW Club for Career Services is from March 22 to April 12, 2018. An electronic registration form will be accessible during the registration period from ISEW Club for Career Services website.

https://www.helsinki.fi/en/isew-international-staff-exchange-week

Montpellier SupAgro International week 2018 
March the 5th to March the 9th, 2018.

The central event will be our study abroad fair on March the 8th.
The objective of this fair is to encourage our students to study abroad and help them in defining their mobility project by introducing them to our international partner universities. We would be pleased to welcome one or two representatives of your university to promote your institution at this fair.

Another important part of the week will be discussions and workshops on the Bologna process.
As you may know, Paris is hosting in May 2018 (from 23rd to 25th May) the Bologna Ministerial Conference that will bring together 48 ministers in charge of higher education and research from countries that have joined the Bologna Process.

In this context, French government enhance the organizations of preparatory events. This third international staff week will be labialized “Bologna 2018” as we will organize parallel workshops on various aspects of the Bologna Process:
-       Exchange of good practices on capacity building programs
-       Building double and joint degrees: impact on internationalization of students and institutions?
-       Innovative pedagogy and internationalization at home

We are convinced that by putting our expertise together we will be able to produce fruitful contribution to the Bologna Process and to the internationalization of our institutions.

7th  IRO VALENCIA: TRAINING & COACHING FOR INTERNATIONAL OFFICERS

Human-based International Relations

Target group: international officers and international coordinators Monday, 5th March – Friday, 9th March 2018 http://staffmobility.eu/staffweek/7th-iro-valencia-coaching-job-shadowing

6th SSS VALENCIA: TRAINING & JOB SHADOWING FOR SUPPORT SERVICES STAFF

Target group: housekeepers, facility managers, front desk officers, receptionists, info box officers, welcome officers…

Monday, 16th April – Friday, 20th April 2018 http://staffmobility.eu/staffweek/6th-sss-valencia-training-job-shadowing

1st UFM VALENCIA: TWO-DAY INTENSIVE TRAINING, JOB SHADOWING & TEAM BUILDING FOR FINANCIAL OFFICERS

Target group: teams of financial officers

Tuesday, 24th April – Wednesday, 25th April 2018 http://staffmobility.eu/staffweek/1st-ufm-valencia-two-day-intensive

5th  ADM VALENCIA: TRAINING & JOB SHADOWING FOR ADMINISTRATION STAFF

Target group: staff dealing with student and/or teaching staff administration, academic issues, human resources, finances and accountancy, administrative support to research, technology transfer, and/or institutional communication.

Monday, 14th May – Friday, 18th May 2018 http://staffmobility.eu/staffweek/5th-adm-valencia-training-job-shadowing

16th STP VALENCIA: LANGUAGES & IT TRAINING FOR UNIVERSITY STAFF

Target group: teaching and non-teaching University Staff

Monday, 11th June – Friday, 15th June 2018 http://staffmobility.eu/staffweek/16th-stp-valencia-languages-it-training

 

Fler utbytesmöjligheter

http://staffmobility.eu/staff-week-search 

 

Sidansvarig: utb-webb@slu.se