Information om resor och avtal

Senast ändrad: 15 september 2021

Här finns information om och länkar till olika leverantörer och avtal. Observera att det i våra riktlinjer för tjänsteresor och möten uttryckligen anges att alla bokningar ska göras via SLU:s avtalade resebyrå Egencia. Det enda undantaget är lokaltrafik.

Försäkringar

När du reser i tjänsten finns en särskild tjänstereseförsäkring som gäller för alla inrikes och utrikes resor. Försäkringen omfattar bland annat olyckor, stöld, resgods och rättsskydd.

Skada som uppstår under resa ska du anmäla till Kammarkollegiet.

Vi har också en reseförsäkring för resor som är bokade via Egencia. Läs mer om reseförsäkringen som är kopplad till vår resebyrå.

Visum

För att kunna besöka vissa länder krävs visum. Ett flertal av SLU:s institutioner har avtal med Comet Consular Services. Kontrollera med er administratör om just din institution har det.

Hotell

Avropa som drivs av Kammarkollegiet har upphandlat ramavtal för inrikes hotelltjänster.

Flygbuss/tåg

Upplands lokaltrafik, kollektivtrafiken i Västerbotten, Flygbussarna, Arlanda Express, SJ och Samtrafiken (Skåne).

Hyrbilar

SLU:s reseriktlinjer

 • Enligt SLU:s reseriktlinjer ska du boka en mellanstor miljöbil (de minsta bilarna ska undvikas av säkerhetsskäl). Större bil får hyras i de fall ni är många personer eller har mycket material att transportera.
 • Boka hos vår avtalade resebyrå eller direkt hos leverantören.
 • Kom ihåg att uppge att du ringer från Sveriges lantbruksuniversitet när du bokar din bil direkt hos leverantören. Ge dem också information om kundnummer.
 • Om leverantören som är överst ej har någon miljöbil tillgänglig ringer du nästa leverantör på rangordningen.
 • Granska bilen och underrätta uthyrningsstället om eventuella skador innan du ger dig iväg.
 • Tanka bilen innan du returnerar den för att undvika extra kostnader.

Korttidsförhyrning (upp till 30 dagar)

Fast avropsrangordning gäller och det innebär att vi ska boka hos den som är rangordnad som nr 1. 
Leverans kan ske vid leverantörens utlämningsställe eller enligt överenskommelse.

1. Nordic Master Car AB (Sixt rent a car)
2. Mabi Sverige AB
3. First Rent A Car AB (Hertz)
4. Europeisk Biluthyrning AB (Europcar)

Läs om korttidsförhyrning i det statliga ramavtalet på Avropa.se.

Långtidsförhyrning (mer än 30 dagar)

1. Europeisk Biluthyrning AB (Europcar)
2. First Rent A Car AB (Hertz)
3. Mabi Sverige AB
4. Nordic Master Car AB (Sixt rent a car)  

Läs om långtidsförhyrning i det statliga ramavtalet på Avropa.se

Kontaktinformation biluthyrning

Europcar 

Se följande kontaktuppgifter för bokningsvägar till Europcar lokalt i Alnarp, Skara, Umeå och Uppsala.

SLU:s kundnummer: 40379760. För att kunna boka behöver du uppge din fakturareferens (bestående av tre siffror + tre bokstäver). Övrig obligatorisk information är din institution/avdelning samt beställare.

Hertz 

Se följande kontaktuppgifter samt bokningsvägar till Hertz lokalt i Alnarp, Skara, Umeå och Uppsala.

 • Alnarp: Sturup. Tel: 040-50 02 57.
 • Skara: Hospitalgatan 13. Tel: 0771-21 12 12
 • Umeå: Umeå flygplats/järnvägsstation. Tel: 090-17 71 40.
 • Uppsala: Kungsgatan 97. Tel: 018-16 02 00.

Vid bokning av bil via Hertz se Hertz bokningsmall. SLU:s avtalsnummer/CDP för tjänsteresa är 856576. SLU:s HCC nummer är 26486116 och måste alltid uppges tillsammans med fakturareferens vid bokning för att fakturan ska komma rätt.

Nordic Master Car AB (Sixt rent a car)

SLU:s kundnummer är 2309926. När du bokar måste du alltid uppge en fakturareferens för att fakturan ska komma rätt.

Det går alltid att boka online på www.sixt.se

MABI Sverige AB

SLU:s kundnummer är 20210028170003. När du bokar måste du alltid uppge en fakturareferens för att fakturan ska komma rätt.

Taxi

Flyg-/tågtaxiresor som bokas i samband med en flyg-/tågresa ska bokas via Egencia för att säkerställa rätt pris på resan och rätt referenser på fakturan.  

SLU har avropat Kammarkollegiets upphandling för statliga myndigheter avseende taxitjänster. Vi använder därmed företaget Flygtaxi. Egencia kan boka dem i anslutning till flyg- och tågresor i Sverige.

Avtal SJ och MTR Express

SLU har tecknat prisavtal om tjänsteresor med tåg med SJ och MTR Express. Vi har en procentuell rabatt som är baserad på hur många biljetter vi köper från bolagen.

Valuta

www.valuta.se

Avbeställning och skadeanmälan

När du fyllt i blanketten mejlar du kundreskontra@slu.se. Ange att du väntar en inbetalning från Trygg-Hansa och uppge vilket kostnadsställe, projekt samt ev. fritt fält som inbetalningen ska bokföras på.

Blankett för skadeanmälan

Blankett för avbeställning

Reklamationer

 • Reklamationer ska vara Egenica tillhanda inom 3 månader efter din hemkomst. Du reklamerar en resa genom att mejla Egencias kundservice. Information som behövs är namn på resenär, datum, bokningsnummer, kontaktperson samt händelse/reklamation.
 • När det gäller bagageärenden, kontakta transportören.
 • Förseningar och inställda flyg, kontakta transportören. För SAS ärenden använd denna länk.
 • Gällande SJ:s resegaranti, kontakta SJ direkt.

Lokala kollektivavtal

Ersättning m.m vid tjänsteresa och förrättning.

Sidansvarig: PAVD-WEBB@slu.se