Regler för skatteavdrag

Senast ändrad: 23 oktober 2018

Skatteavdrag

Nyanställd

Nyanställda ska skicka in skattsedel för preliminär A-skatt, beslut om skattejämkning eller befrielse för skatteavdrag. Blankett Jämkning ungdom, finns på Skatteverkets hemsida.

Om skatteuppgifter saknas dras skatt enligt Uppsalas skattsedel, förhöjt med 10 %.

Sidoinkomst

Om du har annan huvudarbetsgivare dras 30 % skatt på all sidoinkomst.

Årsskifte

Löneenheten får skatteuppgifter direkt från centrala skatteregistret vid varje årsskifte.

Ändring av skatteuppgift

Om någon uppgift i efterhand ändras av Skatteverket, t ex jämkningsbeslut ska uppgiften skickas till löneenheten.

Skattelättnader för utomlands bosatta

Angående beskattning av personer bosatta utomlands, se avsnitt skatteregler för personer som bor utomlands.

 


Kontaktinformation

Lönespecialisterna
Löneenheten, Personalavdelningen, SLU

Sidansvarig: HRADM@slu.se