Regler för skatteavdrag

Senast ändrad: 03 september 2021

Skatteavdrag är en preliminär inkomstskatt som arbetsgivaren betalar in till Skatteverket för alla anställda eller andra betalningsmottagare. Det är därför viktigt att arbetstagarna beskattas rätt.

Skatteavdrag

Nyanställd

Nyanställda ska skicka in skattsedel för preliminär A-skatt, beslut om skattejämkning eller befrielse för skatteavdrag. Skattesedel hämtas på Skatteverkets hemsida.

Om skatteuppgifter saknas dras skatt enligt Uppsalas skattsedel, förhöjt med 10 %.

Jämkning för skolungdomar och studerande

Om inte skolungdomar och studerande jobbar hela året, utan exempelvis bara på sommaren eller under helgerna, kan skatteavdraget bli för stort. Det kan också bli för lågt om de har flera arbetsgivare. Skatteavdraget kan också bli fel om de får lön och skattepliktig barnpension under samma år.

För att de ska betala rätt skatt kan de ansöka om en jämkning som gör att de betalar rätt skatt från början. De kan göra en ansökan om Jämkning ungdom på Skatteverkets hemsida.

Sidoinkomst

Om en anställd har en annan huvudarbetsgivare dras 30 % skatt på all sidoinkomst.

Årsskifte

Löneenheten får skatteuppgifter direkt från centrala skatteregistret vid varje årsskifte.

Ändring av skatteuppgift

Om någon uppgift i efterhand ändras av Skatteverket, t ex jämkningsbeslut ska uppgiften skickas till löneenheten.

Skattelättnader för utomlands bosatta

Angående beskattning av personer bosatta utomlands, se avsnitt skatteregler för personer som bor utomlands.


Kontaktinformation

Lönespecialisterna
Löneenheten, Personalavdelningen, SLU

Sidansvarig: PAVD-WEBB@slu.se