Statlig tjänstepension

Senast ändrad: 03 september 2021

Tjänstepensionsavtal from 20160101 PA16

Från 1 januari 2016 gäller tjänstepensionsavtalet PA 16. Avtalet har förhandlats fram av Arbetsgivarverket, Saco och Seko.

Den statliga tjänstepensionen är idag uppdelad

  • Avdelning I  (född 88 eller senare)
  • Avdelning II (född 87 eller tidigare)

Född 1987 eller tidigare Avdelning II

Du som är född 1987 eller tidigare tillhör PA 16 Avdelning II som består av:

  • Den valbara delen, 2,5 %
  • Kåpan Tjänste, kompletterande ålderspension, 2 %
  • Förmånsbestämd pension

Den valbara delen

Arbetsgivaren betalar in pengar som motsvarar 2,5 procent av din lön till den valbara delen.

Pensionen tjänas in mellan 23-65 års ålder och du väljer vem som ska förvalta den här delen. Du behöver inte välja om du inte vill. Gör du inget eget val placeras dina pengar hos Kåpan Pensioner utan återbetalningsskydd.

För utbetalning av den valbara delen får du kontakta den försäkringsgivare som förvaltar denna förmån.

Om du har dina pengar hos Kåpan Pensioner betalas de automatiskt ut till dig när du fyller 65 år..

Om du vill ta ut dina pengar vid en annan tidpunkt ska du skicka in en ansökan till SPV senast två månader innan du vill ha din första utbetalning.

Kåpan Tjänste, kompletterande ålderspension

Arbetsgivaren betalar 2 procent av din utbetalda lön som sedan Kåpan Pensioner förvaltar som Kåpan Tjänste.

Pensionen tjänas in mellan 23-65 års ålder.

Kåpan Tjänste utbetalas utan ansökan mellan 65-70 års ålder. Om utbetalningen ska göras vid annan tidpunkt ska detta meddelas skriftligt till SPV senast 2 månader före tänkt uttagstidpunkt.

Förmånsbestämd ålderspension

År du född före 1973 eller har en årslön över 483 000 kr (2019) har du rätt till förmånsbestämd ålderspension. Den påverkas av din lön, hur många år du varit anställd och vilket år du är född.

För hel förmånsbestämd tjänstepension måste tjänstetiden uppgå till minst 30 år.

Utbetalningen som görs i samband med anställningens upphörande är livsvarig.

Född 1988 eller senare Avdelning I

Du som är född 1988 eller senare tillhör PA 16 Avdelning I som består av:

  • Den valbara delen
  • Kåpan Tjänste
  • Kåpan Flex

Den valbara delen

Arbetsgivaren betalar in pengar som motsvarar 2,5 procent av din lön upp till 40 250 kronor i månaden. Har du en högre lön betalar arbetsgivaren in 20 procent på lön från 40 251 kronor och uppåt.

Du tjänar in till den här delen från första dagen du börjar arbeta statligt och du väljer vem som ska förvalta den. Du behöver inte välja om du inte vill. Gör du inget eget val placeras dina pengar hos Kåpan Pensioner utan återbetalningsskydd.

För utbetalning av den valbara delen får du kontakta den försäkringsgivare som förvaltar denna förmån.

Om du har dina pengar hos Kåpan Pensioner betalas de automatiskt ut till dig när du fyller 65 år..

Om du vill ta ut dina pengar vid en annan tidpunkt ska du skicka in en ansökan till SPV senast två månader innan du vill ha din första utbetalning.

Kåpan Tjänste

Arbetsgivaren betalar in 2 procent av din utbetalda lön upp till 40 250 kronor i månaden. Har du en högre lön betalar arbetsgivaren in 10 procent på lön från 40 251 kronor och uppåt. Du tjänar in till den här delen från första dagen du börjar arbeta statligt.

Kåpan Tjänste utbetalas utan ansökan mellan 65-70 års ålder. Om utbetalningen skall göras vid annan tidpunkt ska detta meddelas skriftligt till SPV senast 2 månader före tänkt uttagstidpunkt.

Kåpan Flex

Arbetsgivaren betalar 1,5 procent av din utbetalda lön (efter vissa löneavdrag). Du tjänar in till den här delen från första dagen du börjar arbeta statligt och du kan använda den för att till exempel gå ner i arbetstid innan du går i pension.

Pension till efterlevande

I PA-16 ingår också en pension till efterlevande. Om en statlig anställd avlider får den efterlevande familjen en tidsbegränsad efterlevandepension.

Sjukpension

Om du blir sjuk under en längre tid och får sjukersättning eller aktivitetsersättning från Försäkringskassan kan du ha rätt till extra ersättning från SPV. Ersättningen kallas för sjukpension och storleken på ersättningen beror på din lön

Kontakta SPV

Om du vill veta mer om din pension kan du kontakta SPV (Statens tjänstepensionsverk) på tel 020-51 50 40 eller kundservice@spv.se


Kontaktinformation

Lönespecialisterna
Löneenheten, Personalavdelningen, SLU

Sidansvarig: PAVD-WEBB@slu.se