Allmän pension

Senast ändrad: 08 september 2021

Den allmänna pensionen får vi preliminära uppgifter om varje år i det orangefärgade kuvertet från Pensionsmyndigheten.

Personer som är födda före 1954  får sin allmänna pension beräknad både enligt reglerna för ATP och folkpension och enligt det nya pensionssystemet (livsinkomst). ATP-systemet innebär att pensionen beräknas utifrån medelpoängen av de 15 bästa av maximalt 30 yrkesverksamma år.

Personer födda 1954 och senare får hela sin pension beräknad efter det nya pensionssystemet.

Den allmänna pensionen består av:

  • Inkomstpension som grundar sig på livsinkomsten.
  • Premiepension som innebär att den anställde får placera 2,5 % av den pensionsgrundande inkomsten i fonder. Premiepensionen sköts av Pensionsmyndigheten.

Den allmänna pensionen kan tidigast tas ut från 62 års ålder i en omfattning av 25, 50, 75 eller 100 procent.

Ansökan om allmän ålderspension skall skickas till Pensionsmyndigheten två till tre månader före beräknat uttag.

 


Kontaktinformation

HR-enheten, Personalavdelningen SLU