Mertid/Övertid

Senast ändrad: 19 augusti 2021

Arbetsgivarens skyldighet

Arbetsgivaren ska föra anteckningar om mertid och övertid. Uppgift om mertid/övertid ska föras oavsett i vilken form den kompenseras, genom mertids-/övertidstillägg eller kompensationsledighet.

Mertid

Deltidstjänstgörande som beordras att arbeta på tid som ligger mellan deltiden och den ordinarie arbetstiden för motsvarande heltidstjänst får mertidstillägg som motsvarar 1/165 av hel månadslön per timme eller kompensationsledighet under lika lång tid som den fullgjorda mertiden.

Mertid får inte överstiga 175 timmar per kalenderår.

Övertid

Övertid ska vara beordrad eller godkänd i efterhand och ersätts med övertidstillägg eller kompensationsledighet.

Kompensationsledighet:

  • Enkel övertid 1,5 ggr så lång tid om övertidstjänstgöringen
  • Kvalificerad övertid 2 ggr så lång tid som övertidstjänstgöringen.

Övertidstillägg:

Enkel övertid:                      den individuella lönen per månad
                                                                         94

Kvalificerad övertid:           den individuella lönen per månad
                                                                          72

med enkel övertid anses:

  • övertidsarbete på annan tid än den som enligt nedan är kvalificerad övertid.

med kvalificerad övertid anses övertidsarbete:

  • mellan klockan 19.00 på fredag och klockan 07.00 på måndag
  • mellan klockan 19.00 på dag före trettondedag jul, första Maj eller Kristi himmelsfärds dag och klockan 07.00 närmast följande vardag
  • mellan klockan 19.00 på skärtorsdagen och klockan 07.00 på dagen efter Annandag Påsk
  • mellan klockan 19.00 på dag före pingstafton, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och klockan 07.00 på vardag närmast efter helgdagsaftonen samt
  • i övrigt mellan klockan 22.00 och 06.00.
     

Övertidstillägg betalas inte för kortare tid än 14 min i följd.  

Övertid som ersätts med övertidstillägg får uppgå till högst 150 timmar per kalenderår.  Sammanlagd mertid och övertid får uppgå till högst 200 timmar under ett kalenderår.


Kontaktinformation

Lönespecialisterna
Löneenheten, Personalavdelningen, SLU