Löneutbetalning

Senast ändrad: 30 januari 2019

Löneutbetalning görs den 25:e i varje månad. Skulle den dagen vara en helgdag sker utbetalning närmaste vardag. All löneutbetalning sker via Nordea. Om du vill ha lönen insatt på ett svenskt bankkonto i Nordea eller i annan bank fyller du i "Anmälan/ändring av löntagaruppgifter" och skickar till adressen som anges längst ned på blanketten.

Saknas kontouppgifter eller överföringsuppdrag sker betalningen av lönen/arvodet med utbetalningskort från PlusGirot via Nordea.

Datum för lönekörning

Leveransplan Primula 2019

Leveransplan Primula 2018

Leveransplan Primula 2017   

Leveransplan Primula 2016


Kontaktinformation

Lönespecialisterna
Löneenheten, Personalavdelningen, SLU

Sidansvarig: HRADM@slu.se