Löneutbetalning

Senast ändrad: 19 augusti 2021

Löneutbetalning görs den 25:e i varje månad. Skulle den dagen vara en helgdag sker utbetalning närmaste vardag. All löneutbetalning sker via Nordea. Om du har ett svenskt kontonummer registrerar du det på Nordeas hemsida.   

Om du har bank i något annat land än i Sverige behöver du fylla i en blankett som finns att hämta på medarbetarwebben och skicka till Nordea.

Saknas kontouppgifter eller överföringsuppdrag sker betalningen av lönen/arvodet med utbetalningskort från PlusGirot via Nordea.

Datum för lönekörning

Leveransplan Primula 2021


Kontaktinformation

Lönespecialisterna
Löneenheten, Personalavdelningen, SLU

Sidansvarig: pavd-webb@slu.se