Att skriva reseräkning med SLUs nya avtal för ersättning vid tjänsteresor

Senast ändrad: 19 augusti 2021

Avtalet som gäller från 1 maj är nytt på flera punkter. Bland annat är kopplingen till flextid borta, och restidsersättning ges i första hand som pengar.

Du skriver din reseräkning i Primula självservice som vanligt, och så kommer systemet att beräkna din ersättning automatiskt mot det nya avtalet. Som vanligt ska du läsa stöd till resenär och stöd till attestant som också ligger som hjälplänkar till höger på rapportsidan.

Nytt i avtalet

Endagsförrättning

Reglerna för endagsförrättning är ändrade, och gäller nu om du varit borta i minst 9 timmar med ett nytt belopp (220 kr). Ersättningen för endagsförrättning gäller nu även för utrikes resor.

Restid

Den stora skillnaden vid rapportering av resor är ersättningen för restid. Denna del hanteras skiljt från reseräkningen, och ligger under fliken Ersättningar/kompled. Du behöver själv ange hur många timmars restid du har rätt att bli kompenserad för, och skriva in antalet timmar. Systemet beräknar sedan om det till kronor, eller om du har gjort en överenskommelse med din chef, komptid.

  • Du som har förtroendearbetstid eller årsarbetstid kan inte ta ut ersättning för restid.
  • För dig som har fast arbetstids (inte flex) är all restid utanför arbetstid ersättningsgrundande upp till 8 timmar per dygn.
  • För dig med flex är restid före klockan 06.00 och efter klockan 19.00, på lördag, söndag samt helgdag restidsgrundande, upp till 8 timmar per dygn.

Restid kompenseras i första hand i kronor, heltidsmånadslön/320. Du och din chef kan komma överens om att istället ta ut kompensation i ledig tid enligt 1 restimme = 30 minuter ledig tid. Du anger alltid hur många timmar som är ersättningsgrundande, så beräknar systemet ersättningen.


Kontaktinformation

HR-enheten, Personalavdelningen SLU

Sidansvarig: pavd-webb@slu.se