Organisation, medarbetarundersökning

Senast ändrad: 10 september 2019

Medarbetarundersökningen genomförs av personalavdelningen på uppdrag av SLU:s ledning.

Arbetet drivs av en arbetsgrupp, vilken ansvarar för att medarbetarundersökningens olika steg kommuniceras och förankras inom SLU och genomförs med god kvalitet enligt tidplan.

Medarbetarundersökningen 2018 genomfördes med företaget Quicksearch, som är ett undersökningsföretag. De stod för tekniskt utförande, analys, sammanställning och presentation av resultat. Quicksearch har närmare 20 års erfarenhet av medarbetar-och kundundersökningar. De har tidigare arbetat tillsammans med Uppsala universitet, Kungliga tekniska högskolan, Chalmers, Karolinska institutet med flera, vilket gav en stor möjlighet för SLU att genomföra jämförelser.


Kontaktinformation

HR-specialisterna
HR-enheten, Personalavdelningen, SLU               

Sidansvarig: hradm@slu.se