Medarbetarundersökningen avslutad

Senast ändrad: 08 februari 2021

Nu har medarbetarundersökningen stängt och vi tackar alla som svarat!

Vad händer nu? Vi kan känna oss nöjda med svarsfrekvensen som betyder att de flesta verksamheter nu kommer att få ett bra underlag för att fortsätta dialogen kring hur vi tillsammans utvecklar SLU som den goda arbetsplatsen på lika villkor. Alla resultat ligger nu hos Quicksearch och där kommer de att sammanställas och laddas upp i en resultatportal som alla chefer om kommer att få tillgång till efter att Quicksearch genomfört en första presentation enligt detta körschema:

 

16/2 eftermiddag, universitetsledningen och sedan för arbetstagarorganisation och huvudskyddsombud

17/2 LTV-fakulteten

22/2 S-fakulteten

24/2 VH-fakulteten

1/3 Biblioteket

3/3 NJ-fakulteten

3/3 UDS

4/3UAdm


Kontaktinformation

Maria Bergling, projektledare för medarbetarundersökningen
HR-enheten, personalavdelningen
medarbetarundersokning@slu.se, 090-786 8164

Sidansvarig: internkommunikation@slu.se