Anonymitet

Senast ändrad: 10 september 2019

Medarbetarna garanteras full anonymitet. Inga enskilda svar går via någon vid SLU utan direkt till leverantören Quicksearch. Gruppresultat med ”spridning” redovisas endast vid 8 respondenter på samtliga huvudfrågor. För en grupp på 5-7 svar redovisas endast medelvärde/ nöjdhetsgrad per fråga. Ingen grupp kommer att redovisas om den har färre än 5 svar (dock ingår svaren i totalen).

Undersökningen genomförs med garanterad anonymitet för alla individer. Svaren lagras i en databas där ansvariga hos SLU  inte har tillgång till respondenternas e-postkonto eller IP-nummer. All data lagras hos Quicksearch, och all trafik till och från servrarna är krypterad. Alla respondenter kommunicerar via engångslösen som också är tidsstyrda. Lösenord är personliga och byts regelbundet. All kommunikation i själva dialogen (enkäten) sker med automatik och påminnelser autogenereras av systemen.


Kontaktinformation

HR-specialisterna
HR-enheten, Personalavdelningen, SLU               

Sidansvarig: hradm@slu.se