Medarbetarundersökning 2018: Hur trivs du på SLU?

Senast ändrad: 10 september 2019
medarbetarundersokning2018-sv-300px.jpg

Under perioden 22 januari till 8 februari har SLU genomfört sin medarbetarenkät 2018.

Av de som fått enkäten har 78% tagit sig tid att svara, vilket är fantastisk bra.

Det betyder att SLU:s chefer får ett bra underlag till att prioritera i sitt systematiska arbetsmiljöarbete. Eftersom alla svaren går till vår samarbetspartner hjälper dom oss att sammanställa resultatet.

Vad händer nu?

Alla medarbetare kommer att få ta del av resultatet via sina chefer. Under de kommande veckorna kommer alla chefer att få sitt resultat presenterat av vår samarbetspartner och få tillgång till att själva analysera resultatet. Och sedan börjar arbetet med hitta bra aktiviteter för att stärka SLU som den goda arbetsplatsen.

Tidsplan

Förarbete: oktober 2017- januari 2018
Enkät öppen:  v. 4-6 2018 (22 januari - 8 februari)
Resultatgenomgång:  mars 2018
Efterarbete: från och med april 2018 och framåt

Varför en medarbetarundersökning?

Den är ett led i det systematiska arbetsmiljöarbetet och lika villkorsarbetet och ska fungera som en temperaturmätare, för att få en nulägesbild. Samtidigt ger den ett underlag för fortsatt kontinuerligt och långsiktigt arbete med att utveckla SLU som den goda arbetsplatsen.

Medarbetarundersökningen vill ta reda på hur medarbetarna mår och tycker om sin arbetsplats. Undersökningen har fyra huvudområden:

  • Arbetsklimat
  • Ledarskap
  • Organisation
  • Mål och strategi

 

Här kan du se en sammanfattning av undersökningen 2016 (pdf)


Kontaktinformation

Maria Bergling, projektledare för medarbetarundersökningen
HR-enheten, personalavdelningen
maria.bergling@slu.se, 090-786 8164

Sidansvarig: hradm@slu.se