Stöddokument

Senast ändrad: 06 december 2018

Stöddokument för fakulteter och institutioner i arbetet med Lika villkor


Kontaktinformation

Monica Östman / Lika villkorshandläggare
Personalavdelningen, SLU
monica.ostman@slu.se

HR-specialisterna
HR-enheten, Personalavdelningen, SLU               

Sidansvarig: hradm@slu.se