Stöddokument

Senast ändrad: 14 maj 2019

Stöddokument för fakulteter och institutioner i arbetet med Lika villkor


Kontaktinformation

HR-specialisterna
HR-enheten, Personalavdelningen, SLU               

Sidansvarig: hradm@slu.se