Organisation och kontaktpersoner för Lika villkor

Senast ändrad: 14 maj 2019

Här hittar du kontaktpersoner för Lika villkor inom och utanför SLU.

SLU:s handläggare för Lika villkor

Monica Östman, monica.ostman@slu.se, tel 018-67 12 27

Lika villkor vid utbildningsavdelningen

SLU:s studie- och karriärvägledare, studievagledning@slu.se

Fakulteternas Lika villkorsarbete

SLU:s jurister

Lennart Jonsson, Lennart.Jonsson@slu.se  tel 018-67 22 71

Anna Jarmar, anna.jarmar@slu.se  tel 018-67 22 75

Linnéa Littorin, linnea.littorin@slu.se tel 018-67 21 70

Företagshälsovård/Studenthälsa

Företagshälsovård

Studenthälsovård vid respektive ort

Samordnare av särskilt pedagogiskt stöd

funka@slu.se

Kontaktuppgifter

Diskrimineringsombudsmannen

Diskrimineringsombudsmannen


Kontaktinformation

HR-specialisterna
HR-enheten, Personalavdelningen, SLU               

Sidansvarig: hradm@slu.se