Organisation och kontaktpersoner för Lika villkor

Senast ändrad: 03 april 2020

Här hittar du kontaktpersoner för Lika villkor inom och utanför SLU.

SLU:s samordningsgrupp för jämställdhet och lika villkor

  • Jenni Vahlström, personalavdelningen
  • Ylva Eklind, utbildningsavdelningen
  • Tina Sjöström, planeringsavdelningen

Mejl: jlvsam@slu.se

Fakulteternas Lika villkorsarbete

SLU:s jurister

Lennart Jonsson, Lennart.Jonsson@slu.se  tel 018-67 22 71

Anna Jarmar, anna.jarmar@slu.se  tel 018-67 22 75

Företagshälsovård/Studenthälsa

Företagshälsovård

Studenthälsovård vid respektive ort

Samordnare av särskilt pedagogiskt stöd

funka@slu.se

Kontaktuppgifter

Diskrimineringsombudsmannen

Diskrimineringsombudsmannen


Kontaktinformation

HR-specialisterna
HR-enheten, Personalavdelningen, SLU               

Sidansvarig: hradm@slu.se